Rechter: belasting op zonne-energie van ander dak mag

18 juni 2015De Belastingdienst mag energiebelasting heffen over de zonne-energie die is opgewekt op andermans dak. Daarmee verloren Eneco en LochemEnergie de rechtzaak die ze tegen de Belastingdienst hadden aangespannen.

Eneco en LochemEnergie hadden een rechtzaak aangespannen tegen de Belastingdienst. Iemand die op zijn eigen dak zonne-energie opwekt, betaalt daar geen belasting over. Maar iemand die geen geschikt dak heeft en dus elders stroom opwekt, moet wel belasting over die stroom betalen.

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) De fiscus vindt dat eigenaren en huurders van zonnepanelen op andermans dak belasting over de stroom moeten betalen, omdat er sprake is van levering van de stroom. (…)’

Zo moeten inwoners van Lochem die zonne-energie krijgen van panelen op het gemeentehuis, belasting betalen over de opgewekte stroom.

Uit een bericht van De Stentor
‘(…) De energiebelasting bedraagt volgens Lochem Energie jaarlijks 163 euro per deelnemer. (…)’

Eneco en LochemEnergie zijn het niet eens met de uitspraak, laten ze weten in hun persbericht.

Uit het persbericht van Eneco
‘(…) De rechtbank Den Haag heeft het beroep verworpen dat Eneco en energiecoöperatie LochemEnergie hadden ingesteld tegen een uitspraak van de Belastingdienst inzake de verschuldigdheid van energiebelasting. De Belastingdienst is van mening dat eigenaren en huurders van zonnepanelen op andermans dak belasting moeten betalen over de stroom die is opgewekt omdat er sprake zou zijn van ‘levering’ van de stroom.
Eneco en LochemEnergie zijn het niet eens met het standpunt van de Belastingdienst en betreuren de uitspraak van de Haagse rechtbank. Volgens Eneco en LochemEnergie wordt zo ongelijkheid voor een grote groep burgers die geen geschikt eigen dak heeft in stand gehouden. Deze burgers willen meedoen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening door te investeren in zonnepanelen of door deze te huren in een collectief zonnepark. Maar zij krijgen niet dezelfde opbrengst uit hun zonnepanelen. Zij moeten belasting betalen voor de ‘levering’ van stroom terwijl dit al hun eigen, zelf opgewekte stroom is, uit zelf betaalde zonnepanelen elders. Het enige onderscheid is dat hun zonnepanelen niet op hun eigen dak (kunnen) liggen maar elders in collectief verband zijn geïnstalleerd. De zonne-energie wordt echter wel degelijk voor hun eigen rekening en risico opgewekt. Eigenaren van zonnepanelen op eigen dak hoeven die belasting niet te betalen.
De uitspraak zorgt er voor dat duurzame energie voor heel veel burgers niet bereikbaar gaat worden. De uitspraak zal nu uiteraard eerst goed worden geanalyseerd en later zal besloten worden op welke wijze eventuele verdere actie wordt ondernomen. (…)’

Bronnen
Eneco, 17 juni 2015: Reactie Eneco en LochemEnergie op uitspraak rechter over gelijke behandeling bezitters zonnepanelen
Nu.nl, 17 juni 2015: Fiscus mag belasting heffen over elders opgewekte zonne-energie
Groene Courant, 17 juni 2015: Rechter: Wel energiebelasting over productie zonnepanelen op andermans dak
De Stentor, 18 juni 2015: Lochem Energie verliest rechtszaak over zonnepanelen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.