Rechter: NAM mag afvalwater naar Twente transporteren

Rechter: NAM mag afvalwater naar Twente transporteren

27 oktober 2016De rechtbank in Zwolle heeft in kort geding geoordeeld dat minister Kamp terecht besloten heeft de NAM de pijpleiding van Schoonebeek naar Twente weer in gebruik te laten nemen.

De leiding wordt door de NAM gebruikt om zout productiewater van de oliewinning in Schoonebeek af te voeren naar Twente voor injectie in lege gasvelden. De leiding was anderhalf jaar buiten gebruik wegens een lek. Nadat er een nieuwe buis binnen de bestaande buis was gelegd werd de leiding in september weer in gebruik genomen. Minister Kamp gaf daar in augustus toestemming voor.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Het besluit uit augustus werd via een kort geding aangevochten door de provincie Overijssel, drie Twentse gemeenten en de stichting Stop Afvalwater Twente. Sinds de oude pijpleiding in 2015 begon te lekken is er veel commotie in Twente. Na het lek, in april in de gemeente Hardenberg ontdekt, werd in juni dat jaar de oliewinning in Drenthe stilgelegd. Daarna werkte de NAM koortsachtig om de pijpleiding te repareren. Die reparatie werd goedgekeurd en dus mocht de NAM weer aan de slag. (…)
Maar de bezwaren waren vooral tegen de injectie van het afvalwater gericht, merkte de voorzieningenrechter anderhalve week geleden al op, en niet zozeer tegen de ingebruikname van de vernieuwde pijpleiding. Als de provincie, de stichting en de drie gemeenten menen dat de huidige injecties in strijd zijn met de al in 2010 verleende vergunning, kan ze de minister verzoeken op handhavend op te treden, zo staat in het vonnis te lezen. (…)’

Uit een bericht van de NAM
‘(…) De uitspraak betekent voor NAM dat de oliewinning in Schoonebeek en het transport van het injectiewater naar van Coevorden naar Rossum (Twente) door kan gaan. De inzet van de rechtszaak was of de Minister NAM wel toestemming had mogen geven om de vernieuwde waterinjectieleiding van Schoonebeek (Coevorden) naar Rossum in gebruik te nemen. De rechter oordeelt nu ook dat de vergunningen op orde zijn en dat alles voldoet aan de eisen.
De oliewinning in Schoonebeek is vanaf half september 2016 weer gestart, na een onderbreking van anderhalf jaar. In die tijd werd de injectiewaterleiding -nodig voor de oliewinning in Schoonebeek- door middel van de pijp-in-pijp-methode vernieuwd. Deze vernieuwing was nodig nadat er een lek en een bacterie in de leiding was ontdekt die het staal aantastte. De nieuwe buis kan niet worden aangetast door een dergelijke bacterie omdat die van kunststof is gemaakt. Deze kunststof buis -versterkt met staal- is voorzien van een extra mantelbuis (de oude gerepareerde leiding) die nog voor extra zekerheid zorgt. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 25 oktober 2016: Rechter: NAM mag pijplijn naar Twente gebruiken
NAM, 25 oktober 2016: Rechter Zwolle oordeelt: injectiewaterleiding in orde
Foto: Oliewinning in Schoonebeek (foto NAM)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.