Rechter: Shell moet achterhouden informatie over lekkages Nigeria toelichten

Rechter: Shell moet achterhouden informatie over lekkages Nigeria toelichten

9 november 2016Milieudefensie meldt dat het Gerechtshof in Den Haag wil dat Shell komt ‘toelichten waarom het verzuimd heeft om bepaalde relevante informatie te verstrekken in de rechtszaak die Milieudefensie en vier Nigeriaanse boeren in 2008 tegen het bedrijf aanspanden wegens olievervuiling’. 

Milieudefensie wijdt een persbericht aan de vraag van het Gerechtshof
‘(…) Nadat het Gerechtshof Milieudefensie en de Nigerianen in december 2015 in hoger beroep op alle procedurele punten gelijk gaf, richt dat beroep zich nu op de vraag of Shell inderdaad voor de schade uit de lekkages aansprakelijk is. Tijdens de zogenoemde comparitiezitting zitting van 24 november a.s. moet Shell toelichten waarom het, in strijd met het bevel van het Gerechtshof, bepaalde informatie niet aan de Nigeriaanse eisers en Milieudefensie heeft verstrekt. In december 2015 oordeelde de rechter dat zij inzage moeten krijgen in interne bedrijfsdocumenten, die aanvullend bewijs kunnen leveren voor Shell’s verantwoordelijkheid voor de lekkages. (…)
Ike Teuling van Milieudefensie: “Shell heeft de verantwoordelijkheid om haar troep netjes op te ruimen en moet wat Milieudefensie betreft daarna stoppen met verdere oliewinning in het gebied. Dan kan ook Nigeria een eerlijke transitie doormaken naar duurzame energie. Dat is goed voor de Nigeriaanse gemeenschappen en voor het klimaat.” (…)’

Bronnen
Milieudefensie, persbericht, 8 november 2016: Rechter: Shell moet achterhouden informatie over lekkages Nigeria toelichten
Milieudefensie: Dossier Shell in Nigeria
Foto: Milieudefensie (Marten van Dijl)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.