Record kolenverbruik elektriciteitscentrales

27 augustus 2015 – In de afgelopen maanden hebben de Nederlandse energiecentrales die steenkool stoken meer steenkool verbruikt dan ooit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Steenkoolbalans van het CBS.

In de maand april werd er 1.264 miljoen kilo verstookt. Zo hoog is het verbruik nog nooit geweest. De energiecentrales waren in die maand verantwoordelijk voor meer dan driekwart van het totale kolenverbruik in ons land.
Het verbruik ligt in de eerste maanden van dit jaar bijna een derde boven dat van de laatste jaren.

Nederland heeft acht kolencentrales (die op één na biomassa kunnen bijstoken). In het Energieakkoord is afgesproken dat vijf oude centrales gaan sluiten.
Al jaren neemt het verbruik van steenkool door energiecentrales toe. Sinds kort mede door de komst van drie nieuwe kolencentrales (Eemshaven, Maasvlakte), die overigens nog niet vol in bedrijf zijn. Ruim 20% van alle elektriciteit in Nederland wordt nog opgewekt met steenkool.
In juni stelde Arnoud Kamerbeek, topman van het Zeeuwse energiebedrijf Delta voor alle kolencentrales in Nederland te sluiten, ook de nieuwste,  en over te stappen op gas. Dat zou de CO2-uitstoot van de energiesector met de helft terugdringen. Nederland zou in één klap de CO2-reductiedoelstelling voor 2020 halen.
Mede door het toegenomen kolenverbruik is de CO2-uitstoot in Nederland niet gedaald, maar juist gestegen. In het tweede kwartaal met 4,1% ten opzichte van dezelfde periode in het vorig jaar.

De Volkskrant opent vandaag met het toegenomen kolenverbruik.

Uit het bericht van De Volkskrant
‘(…) Zelfs de branchevereniging van energiemaatschappijen, Energie Nederland, is daar ongelukkig mee, zegt woordvoerder Sjoerd Marbus. ‘De ontwikkeling van hogere koleninzet en de ermee gepaard gaande CO2-uitstoot is ook in onze ogen in feite onwenselijk.’ (…) ‘Een hogere CO2-prijs is in het nadeel van kolen en in het voordeel van gas en duurzame energieopwekking. De energiebranche steunt elke maatregel die leidt tot een beter werkende Europese emissiehandel’, zegt Marbus. Behalve door de lage CO2-prijs wordt de stroommarkt nu bepaald door de relatief lage kolenprijs, de hoge productiecapaciteit in Nederland en lage elektriciteitsprijzen in Duitsland, stelt de branche.(…)’

 

Bronnen
Statline CBS, update 24 augustus 2015: Steenkoolbalans; aanbod en verbruik (zelf in te delen tabellen)
Volkskrant, 27 augustus 2015: Fors hoger kolenverbruik (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.