Beeld: Vreg

Recordaantal Vlamingen koos in 2018 andere elektriciteitsleverancier

Leverancierwissels Vlaanderen 2018 (elektriciteit).

In 2018 veranderde een recordaantal Vlaamse huishoudens en kleine bedrijven van elektriciteitsleverancier. Dat meldt de Vreg, de Vlaamse toezichthouder op de elektriciteits- en gasmarkt. Volgens de Vreg wijst dit op een blijvend hoge bereidheid om van energieleverancier te veranderen. Je zou natuurlijk ook kunnen redeneren dat er blijvend mogelijkheden zijn om je factuur zo laag mogelijk te houden.

707.360 huishoudelijke en professionele klanten kozen een nieuwe elektriciteitsleverancier, 34.386 toegangspunten meer dan in 2017. Met 20,63% is de globale activiteitsgraad in 2018 0,82 procentpunten hoger dan in 2017 (19,81%). Het vorige record werd in 2016 bereikt: 20,06%.

Belangrijke kanttekening is dat in 2018 een aantal klanten gedwongen werd een andere leverancier te kiezen omdat hun leverancier zijn activiteiten stopzette (Belpower, Energy People, …). Deze toegangspunten buiten beschouwing laten bij de berekening zou de huishoudelijke activiteitsgraad 0,36 procentpunten lager liggen (19,27% i.p.v. 19,63%) en de niet-huishoudelijke activiteitsgraad 0,19 procentpunten lager (24,75% i.p.v. 24,94%). De globale activiteitsgraad zou 20,30% bedragen in plaats van 20,63%. Ook zonder de gedwongen leverancierswissels zou 2018 dan ook een recordjaar blijven. Met een kanttekening: de Vreg neemt voor 2018 de wissels effectief uitgevoerd in 2018 in rekening, op basis van de eerste dag van een maand, om 0 uur. In de praktijk zitten leverancierswissels uitgevoerd in de loop van december 2017 dus in de cijfers van 2018 en die van december 2018 in die van 2019.

Het aantal niet-huishoudelijke afnemers dat in 2018 veranderde bleef quasi stabiel ten opzichte van 2017: 161.532 tegenover 158.128 in 2017. Het recordpeil is dan ook het resultaat van een hogere activiteit van de huishoudelijke klanten: 545.828 huishoudelijke toegangspunten tegenover 514.846 in 2017.

Aardgas

In 2018 wisselden 22,39% van Vlaamse huishoudens en bedrijven van aardgasleverancier. Dit is het tweede hoogste niveau ooit opgetekend en is 0,25 procentpunten lager dan de globale switchgraad aardgas in 2016 (22,64%). In 2017 bedroeg de globale switchgraad voor aardgas 22,01%.

489.413 aardgasafnemers kozen in 2018 een nieuwe leverancier. Dit zijn er 17.557 klanten meer dan in 2017 (471.856 leverancierswissels). Ook hier speelt het afhaken van enkele leveranciers mee. De hierdoor noodzakelijke leverancierwissel buiten beschouwing gelaten ligt de huishoudelijke activiteitsgraad 0,11 procentpunten lager (21,57% i.p.v. 21,68%) en zou de niet-huishoudelijke activiteitsgraad 0,09 procentpunten lager liggen (26,47% i.p.v. 26,56%). De globale activiteitsgraad zou in dit geval 22,28% zijn i.p.v. 22,39%. Dit betekent dat de switchactiviteit voor aardgas wel hoger zou liggen dan in 2017, maar niet hoger dan in 2016 (22,64%), dat vooralsnog het recordjaar blijft.
405.695 huishoudelijke toegangspunten kregen een nieuwe aardgasleverancier, tegenover 382.700 in 2017. Van de huishoudelijke klanten kozen 0,83 procentpunten meer voor een nieuwe aardgasleverancier. Het aantal niet-huishoudelijke aardgasklanten dat wisselde, daalde lichtjes in 2018, naar 26,56%. In absolute cijfers kregen 83.817 niet-huishoudelijke toegangspunten een andere aardgasleverancier, tegenover 89.156 in 2017.

Groepsaankopen

De praktijk van de groepsaankopen draagt zoals bij aan de hoge activiteitsgraad, concludeerde de Vreg al eerder. De via groepsaankopen bedongen prijzen gelden slechts voor een jaar. Consumenten die na een jaar niet opnieuw deelnemen aan een groepsaankoop en ook niet op een andere manier van leverancier veranderen vervallen na een jaar in een hoger tarief, zelfs als hun leverancier opnieuw de veiling van de groepsaankoop wint.

Auteur: Koen Mortelmans

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.