Recordinvesteringen TenneT in elektriciteitsnetten van morgen op land en op zee

Netbeheerder TenneT heeft in 2015 opnieuw een zeer hoge netbetrouwbaarheid gerealiseerd en goede financiële resultaten geboekt. Ondanks de zowel betreurenswaardige als zeldzame stroomstoring op 27 maart 2015, die een groot deel van Noord-Holland en een klein deel van Flevoland trof, bedroeg de algehele netbeschikbaarheid 99,9975%.
Mel Kroon, CEO van TenneT: “De stroomstoring op 27 maart toonde aan hoe zeer we een goed functionerend elektriciteitsnet als vanzelfsprekend beschouwen. Het is belangrijk om effectief en efficiënt te investeren in de hoogspanningsnetten die zo’n essentiële rol spelen in een maatschappij die steeds afhankelijker wordt van elektriciteit. We zullen hard blijven werken en blijven investeren om de kwaliteit van ons bestaande net op peil te houden, en om grote hoeveelheden duurzame elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te transporteren.” ….

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.