foto: Vincent van den Hoogen / Enexis

Recoy, Ecovat en Groenewijkstroom winnen Flex Challenge

Expert op het gebied van energieflexibiliteit Recoy, bouwer van thermische opslagvaten EcoVat en het virtuele stroomnet van Groenewijkstroom zijn de winnaars van de eerste editie van de Flex Challenge, uitgereikt door Enplus.

Deelnemers aan de Flex Challenge werden uitgedaagd om flexibiliteitsvraagstukken van de energietransitie aan te gaan. Dit jaar was er een drietal uitdagingen geformuleerd; de Solar Challenge, de E-driving Challenge en de Energy Gap Challenge.

Een jury bestaande uit interne –van Enplus– en externe energie-experts selecteerde de drie winnaars uit meer dan vijftig inzendingen. Ze gaan nu samenwerken met Enpuls om hun concepten te ontwikkelen tot marktrijpe toepassingen.

E-driving Challenge: Recoy

Recoy, de winnaar van de E-driving Challenge, ontwikkelt een snellaadoplossing, waarmee de energieflexibiliteit van stekkerauto’s ingezet kan worden om eigen verbruik van elektriciteit uit zonnepanelen te vergroten en onbalans in het elektriciteitsnet te voorkomen. Recoy brengt het slim laden principe op een hoger niveau door onder andere het accuraat voorspellen van zonne-energieproductie en marktprijzen voor elektriciteit. Hierbij staat centraal hoe elektrisch vervoer een bijdrage kan leveren aan het energiesysteem van de toekomst.

Recoy helpt bedrijven om te profiteren van de steeds sterker wordende schommelingen in de elektriciteitsprijzen. Door de flexibiliteit die bedrijven hebben om hun elektriciteitsconsumptie en -productie aan te passen aan de onbalans en day-ahead prijzen kunnen significante kostenbesparingen worden gerealiseerd. Recoy helpt om dit in kaart te brengen en levert software om het gebruik van deze flexibiliteit te optimaliseren.

Energy Gap Challenge: Ecovat

Het Energy Gap Challenge-concept van Ecovat bestaat uit een stevig geïsoleerd ondergronds thermisch opslagvat, met distributienetwerk en een softwarematig besturingssysteem. Dit Ecovat is het eerste product dat gedurende lange perioden warmte op hoge temperaturen kan opslaan, met een zeer beperkt energieverlies.

De opgeslagen warmte wordt conform de warmte- en warm tapwatervraag geleidelijk vrijgegeven aan circa 500 tot 1500 woningen of woning-equivalenten via een lokaal warmtenet. Het water in het vat wordt verwarmd tot 90 graden en vervolgens zes maanden lang opgeslagen met slechts 10% warmteverlies.

De Energy Gap Challenge richt zich op de uitdaging om met volledig duurzame energiebronnen altijd aan de energievraag te kunnen voldoen. Ecovat gebruikt duurzame energiebronnen (zon en wind) op het moment dat deze overvloedig produceren en slaat de energie op om te voldoen aan de warmtevraag van woonwijken.

Solar Challenge: Groenewijkstroom

In de Solar Challenge staat het inpassen van zonne-energie in de energievoorziening centraal. Groenewijkstroom is een product waarmee huishoudens zonder zonnepanelen de stroom van de buren met zonnepanelen gebruiken. Hiermee activeert het huishoudens om het stroomverbruik in perioden van schaarste te verplaatsen naar perioden van lokale overschotten, zodat de wijk zelf kan zorgen voor beter energiemanagement.

Bovendien wordt de lokaal opgewekte groene stroom verrekend met andere lokale producten, diensten en onderlinge hulp in de wijk. Het virtuele stroomnet van Groenewijkstroom biedt een totaaloplossing voor het opvangen van de schommelingen op het laagspanningsnet die ontstaan door decentrale opwek van energie.

Met een app krijgen huishoudens (live) inzicht in hoeveel zonne-energie er in de straat aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd. Ze verdienen Energie-Punten wanneer ze stroom gebruiken op deze momenten van overschotten in de straat. Met deze punten kunnen ze producten kopen bij de lokale detailhandel en andere wijkdeelnemers, de zogenoemde E-Conomie, een soort marktplaats voor de buurt.

Enpuls

Enpuls is een onderdeel van netbeheerder Enexis Groep. Het werkt aan de versnelling van energiebesparing en -vergroening via nieuwe en schaalbare oplossingen. De winnaars van de Challenge krijgen, naast eer en roem, de ondersteuning van Enpuls in de ontwikkeling van hun concept tot marktrijpe toepassing. “Die kan de vorm hebben van ontwikkelgelden, toegang tot expertise, data en testlocaties en het vinden van geschikte partners,” zegt Alexander Savelkoul, manager flexibiliteit bij Enpuls. “Dit zal afhankelijk zijn van de status en behoefte van de concepten en kan dus per laureaat verschillen.” Door ondersteuning te bieden aan de beste concepten hoopt Enplus de komende jaren grote stappen te kunnen zetten in de energietransitie. De drie winnaars gaan nu met Enpuls ieder hun eigen pad volgen richting marktrijpe toepassing van hun winnende concept.

Evenement

Op 28 juni organiseert Enpuls, in samenwerking met Flexiblepower Alliance Network en TKI Urban Energy, het evenement FlexForward. Hier presenteren de drie winnaars hun concepten en is er de gelegenheid om nader kennis te maken met de winnende flexibiliteitsconcepten.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.