Recyclaat als norm onmisbare schakel naar circulaire economie

‘Gebruik van gerecyclede kunststoffen moet de norm worden bij het op de markt brengen van hoogwaardige producten. Dat is het thema van vandaag en het doel voor morgen.’ Het toekennen van waarde aan afval zal resulteren in beter te recyclen producten, homogene afvalstromen door bronscheiding en een constante hoge kwaliteit en kwantiteit van recyclaat. Met een substantiële vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en een reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.