‘Red het klimaat, laat de vervuiler betalen’

23 september 2015 – Als we in de prijs van fossiele energie alle werkelijke kosten doorberekenen, heeft duurzame energie geen subsidie meer nodig, aldus een opiniebijdrage gisteren in Trouw.

De auteur is Eric Broekhuizen (ondernemer en schrijver van het boek ‘De Vergeten Oplossing. Hoe de ecoprijs onze toekomst gaat veranderen.’)

Uit de opiniebijdrage
‘(…) Het grootste deel van onze uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door gebruik van fossiele brandstoffen. Velen denken dat we niet anders kunnen omdat duurzame energie te duur en onvoldoende beschikbaar is. Niets is minder waar. De beschikbare duurzame energie-alternatieven kunnen zonder problemen in onze wereldwijde energiebehoefte voorzien. Maar die omschakeling wordt sterk afgeremd doordat een deel van de kosten van olie en gas niet wordt doorberekend in de prijs ervan. Daardoor blijven we denken dat fossiele energie goedkoper is dan bijvoorbeeld energie van zon en wind en blijven we verslaafd aan ogenschijnlijk goedkope olie en gas. Fossiele energie pakt veel duurder uit als de werkelijke prijs wordt betaald: de ecoprijs. Dat is de prijs die fossiele energie de samenleving werkelijk kost, inclusief de kosten van opgebruiken, uitstoot van broeikasgassen, vervuiling en natuurvernietiging. Dan blijkt dat olie en gas juist heel kostbaar zijn: veel duurder dan duurzame energie, ook wanneer die niet meer gesubsidieerd wordt. (…) Ecoprijzen voor energie kunnen relatief snel worden ingevoerd als er een serieuze heffing van minimaal 100 euro per ton uitgestoten CO2 wordt afgesproken. Met enorme gevolgen. Doordat energie uit duurzame bronnen goedkoper wordt dan uit olie, gas en steenkool, zullen bedrijfsleven en consumenten massaal kiezen voor duurzame energie. (…)’

 

Bronnen
Trouw, 22 september 2015: Red het klimaat, laat de vervuiler betalen (via Blendl)

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.