‘Redt het belastingplan, sluit de kolencentrales’

23 november 2015Sluit alle kolencentrales, dan halen we onze klimaatdoelen en zorgen we ervoor dat het belastingplan door de Tweede Kamer komt. Dat betogen economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg in de Telegraaf. 

De meerderheid van de Tweede Kamer ging akkoord met het belastingplan van het kabinet ‘om met ingang van 2016 de loon- en inkomstenbelasting met ongeveer €5 miljard te verlagen’. Nu de Eerste Kamer nog, zij stemmen half december over het belastingplan.

Vermeend en Van der Ploeg willen dat het belastingplan wordt uitgevoerd en roepen het kabinet op om de kolencentrales te sluiten. D66 pleit voor een fikse lastenverlichting op arbeid, die betaald wordt van belastingverzwaring op milieuvervuiling en energieverbruik. Een goed idee, vinden Vermeend en Van der Ploeg. ‘De vergroening pakt op termijn goed uit voor onze economie en draagt bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het kabinet.’

Uit het bericht van de Telegraaf
‘(…) Dit [sluiting van de kolencentrales] is een relatief makkelijke en goedkope aanpak om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en luchtvervuiling fors terug te dringen.
De sluiting van kolencentrales levert bovendien veel snellere resultaten op dan de bouw van dure windparken op zee, waarvoor €18 miljard is uitgetrokken. Met een kolenvrij Nederland kan ons land ook de afgesproken klimaatdoelstellingen halen en is tegelijk af van het belastingvoordeel voor deze centrales dat kan oplopen tot €4 miljard (vrijstelling kolenbelasting). (…)’

De kolencentrales gaan op termijn zeker dicht, omdat de wereld overstapt op hernieuwbare energie. Dus de sluiting kan ook nu al, bepleiten de schrijvers. Goed voor het imago van het kabinet Rutte-II en het ‘zal zeker helpen om weifelende senatoren van D66 over de streep te trekken om het belastingplan te redden’.

Bron
Telegraaf, 22 november 2015: Sluit onze kolencentrales

Foto: Greenpeace

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.