Regels over onafhankelijke positie Rijksinspectiediensten

Inspectiediensten van het Rijk [zoals het Staatstoezicht op de Mijnen] hebben de ruimte om zelf op basis van hun deskundigheid informatie te verzamelen, een oordeel te vormen, te adviseren en te rapporteren. Ministers en staatssecretarissen respecteren en garanderen die ruimte. Zij kunnen een rijksinspectie er niet van weerhouden om een onderzoek te verrichten en geven geen instructies over de manier waarop een inspectie het onderzoek doet. 
Die bestaande praktijk wordt nu vastgelegd in aanwijzingen op papier. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De aanwijzingen maken de positie en werkwijze van de inspecties ook eenduidiger, zodat zij makkelijker kunnen samenwerken.. ….

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.