Regio steeds belangrijker voor oplossen complexe maatschappelijke problemen

Hoe pak je complexe maatschappelijke vraagstukken effectief en legitiem aan, in een wereld die steeds verder Europeaniseert en globaliseert, maar waarin ook steden en vooral regio’s een alsmaar grotere rol spelen? Die vraag vergt multidisciplinair onderzoek naar het doel, de capaciteit en de legitimiteit van samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers in de regio. Dat betoogt hoogleraar Regional Law and Governance Martijn Groenleer op vrijdag 3 juni in zijn inaugurele rede aan Tilburg University.
Groenleer laat zien dat de regio een steeds belangrijkere rol speelt in respons op complexe maatschappelijke vraagstukken. De regio ontpopt zich als knooppunt van nieuwe interacties tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers, bijvoorbeeld bij het aanpakken van klimaatverandering of georganiseerde misdaad. Ver weg van de internationale klimaatonderhandelingen in Parijs en van de gepolitiseerde discussies over bonnetjes en Teevendeals in Den Haag. Maar dicht bij de problemen zelf of bij de mogelijke oplossingen. We zien dit in Noord-Brabant, maar net zo goed in andere en andersoortige regio’s in ons land, en in Europa. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.