Rekenende boeren: duurzame energie

 

12 augustus 2015 – Veel boeren leggen zonnepanelen op hun daken, veel tuinders maken gebruiken van geothermie. Gewoon een kwestie van rekenen.

 • 19,1% van de akkerbouwers en 16,1% van de vollegrondsgroentetelers in Nederland hebben zonnepanelen op het bedrijf geïnstalleerd. Steeds meer ondernemers uit de akkerbouwsector maken gebruik van deze alternatieve energiebron; na een daling in 2014, zijn de investeringsplannen in het afgelopen jaar toegenomen. (1)
  .
 • Op 14,4% van de Nederlandse melkveehouderijen liggen zonnepanelen op de staldaken. Vorig jaar lag dit percentage op 10,9%. Op de bedrijven met meer dan 100 koeien is het percentage zonnepanelen het hoogst.
  Het aantal investeringsplannen voor zonne-energie daalt echter door de economische situatie voor veel melkveehouders. Ook lopen de Nederlandse melkveehouders achter op hun Duitse en Belgische collega’s. In Duitsland heeft 60% van de melkveehouders zonnepanelen en in België 38%. (2)
  .
 • In de Wieringermeer wordt op 5 september een geothermische centrale officieel in gebruik genomen, de eerste in Noord-Holland en de grootste in de Benelux. De centrale voorziet in 20% van de warmtebehoefte van de aangesloten glastuinbouwbedrijven. (3)
  .
 • TNO concludeert dat ’tuinders en landbouworganisaties veel potentie zien in geothermie. Het kan behoorlijk in kosten schelen omdat er geen gas hoeft te worden ingekocht voor de verwarming. En het is veel beter voor het milieu dan gasgebruik vanwege de beperkte CO2 uitstoot.’ (4)
  .
 • Het CBS (5) constateert een fikse groei in de onttrekking van warmte uit de bodem:
  2010: 2.703 TJ
  2011: 3.026 TJ
  2012: 3.527 TJ
  2013: 4.325 TJ
  2014: 5.092 TJ
  .
 • Twee jaar geleden kon een Rabobank-onderzoek al melden dat de toepassing van aardwarmte in de tuinbouw het landelijk gasverbruik met 2% drukt. (5)
  .

Bronnen
(1) AgriDirect, 19 mei 2015: Nederlandse akkerbouwsector haalt energie uit de zon 
(2) AgriDirect, 29 juli 2015: Een op de zeven melkveehouders heeft zonnepanelen op het dak
(3) AgriHolland, 10 augustus 2015: ECW Netwerk neemt geothermiecentrale officieel in gebruik
(4) TNO, Geo Energy: veilige en milieuvriendelijke energiewinning uit de bodem’
(5) CBS, Staline, 29 juni 2015: Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude
(6) Nu.nl, 30 juli 2013: ‘Aardwarmte tuinbouw drukt landelijk gasverbruik met 2 procent’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.