Rekenkamer: fiscale regeling voor elektrische auto’s erg duur

21 mei 2015 – De verkoop van elektrische en hybride auto’s wordt gestimuleerd door belastingvoordeel en dat is relatief duur, stelt de Algemene Rekenkamer. De overheid kijkt te weinig naar alternatieven.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar Nationale Verklaring 2015.

Uit een bericht van de Algemene Rekenkamer
‘(…) Het Rijk stimuleert de verkoop van elektrische en semi-elektrische auto’s vooral door kortingen op autobelastingen. Deze kortingen leiden tot een lagere belastingopbrengst voor het Ministerie van Financiën. In 2014 liep de Staat 141,9 miljoen euro aan belastinginkomsten mis als gevolg van de fiscale regelingen voor (semi-)elektrische auto’s. (…)

Hoog maximaal fiscaal voordeel per auto

Het kabinet stimuleerde in 2014 de aanschaf van (semi-)elektrische auto’s door middel van een korting op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting, een verlaagde bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak en met de milieu- investeringsaftrek (MIA). Tot en met 2013 waren ook de Vervroegde afschrijving van milieu-investeringen (VAMIL) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing. Het maximaal mogelijke stimuleringsbedrag per (semi-)elektrische auto is hoog, onder andere door de mogelijkheid om regelingen te stapelen.

Fiscaal voordeel bereikt particuliere autorijders nauwelijks

Het fiscale voordeel van al deze regelingen komt tot op heden vooral terecht bij de zakelijke rijder. In 2014 werden dan ook veel meer (semi )elektrische auto’s verkocht aan de zakelijke markt dan aan de particuliere markt. (…)

Verder twijfelt de Rekenkamer aan de milieuwinst die de dure maatregelen opleveren.

Uit een bericht van RTL Nieuws
‘(…) De kabinetsdoelstelling van 200.000 (semi-)elektrische auto’s in 2020 lijkt haalbaar, aldus de rekenmeesters. Maar gelet op de ervaringen tot nu toe is de kans groot dat deze doelstelling vooral zal worden gerealiseerd door grote hybride plug-in-auto’s die minder zuinig zijn. (…)’

Vanwege de grote verwachte uitvoer van elektrische auto’s, schat de Rekenkamer in dat de overheid de aankoop van 300 duizend (semi-)elektrische auto’s moet stimuleren om het doel te halen om in 2020 200 duizend elektrische voertuigen te hebben.

Uit een bericht van de Algemene Rekenkamer
‘(…) Het aantal auto’s waarvan de aankoop fiscaal wordt gestimuleerd om de doelstelling van 200.000 (semi )elektrische auto’s in 2020 te halen, ligt in de meer realistische scenario’s 2 en 3 rond de 300.000. Van deze 300.000 auto’s zullen er dan tussen de 195.000 en 230.000 overblijven en op de Nederlandse wegen rijden. De rest wordt als tweedehands auto geëxporteerd. (…)’

Autobrancheorganisatie BOVAG riep op om te stoppen met de fiscale regeling om de aankoop van elektrische auto’s te stimuleren.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De BOVAG pleit voor een subsidie om de koop van elektrische auto’s door particulieren te stimuleren. Gedacht wordt aan een aankoopsubsidie van 5000 tot 10.000 euro. (…)’

Ook wil de BOVAG af van het ingewikkelde systeem van bijtellingen.

Uit het bericht van de NOS
‘(…) De brancheorganisatie pleit daarom voor één uniform tarief van maximaal 21 procent. Alleen voor volledig elektrische auto’s zou een lagere bijtelling moeten blijven bestaan, van maximaal 11 procent. (…)’

Ook de aanschafbelasting moet afgebouwd.

‘(…) Een subsidie voor particuliere kopers van elektrische auto’s en een afschaffing van de BPM gaat de overheid natuurlijk veel geld kosten. De BOVAG denkt dat de plannen betaald kunnen worden door onder meer de motorrijtuigenbelasting voor dieselauto’s zonder roetfilter te verhogen. (…)’

Bronnen
Algemene Rekenkamer, mei 2015: Rijk kijkt onvoldoende naar alternatieven voor dure fiscale stimulering (semi-)elektrische auto’s
RTL Nieuws, 20 mei 2015: Rijk subsidieert 100.000 elektrische auto’s voor het buitenland
Groene Courant, 21 mei 2015: Rekenkamer: Fiscale voordelen elektrische auto’s relatief duur
NOS, 20 mei 2015: BOVAG wil subsidie voor particuliere koper elektrische auto

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.