Rekenkamer heeft kritiek op overname Duits net door TenneT

26 februari 2015 – De overname van een Duits hoogspanningsnet door TenneT in 2009, brengt risico’s mee voor de Nederlandse belastingbetaler. Dat stelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek van de overname. 

In 2009 nam TenneT 40 procent van het Duitse elektriciteitsnet Transpower over voor 885 miljoen euro. TenneT is voor 10o procent in handen van de Nederlandse staat. De overname is een te groot risico voor de staatskas, aldus de Algemene Rekenkamer. Ze heeft in haar onderzoeksrapport kritiek op de overname en op de rol van de toenmalige ministers van Economische Zaken Maria van der Hoeven en van Financiën Wouter Bos.

Uit een bericht van de Algmene Rekenkamer
‘(…) De minister van EZ is van meet af aan voorstander geweest van de overname van het Duitse elektriciteitsnet Transpower door TenneT in 2009 en was nauw betrokken bij de aankoop. Zij heeft toen niet zichtbaar getoetst of het publieke belang van een betrouw­bare, betaalbare en duurzame elektriciteits­voorziening in Nederland gediend zou zijn met de aankoop.
De minister van Financiën signaleerde dat er financiële risico’s waren verbonden aan de aankoop. Hij heeft deze proberen af te dekken. Desondanks loopt de Staat het risico dat er geld uit de Nederlandse schatkist moet worden aangewend om investeringen van TenneT in Duitsland mogelijk te maken.
Over de financiële risico’s die de Staat als 100% aandeelhouder van TenneT loopt hadden de beide ministers de Tweede Kamer meer informatie kunnen geven.
Het bovenstaande roept de vraag op of de aankoop van een privaat buiten­lands elektriciteitsnet zoals Transpower wel past bij een activiteit waarvan de politiek heeft bepaald dat het in publieke handen moet blijven. (…)’

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan inzicht te geven in de kosten, opbrengsten en risico’s die de overname met zich meebrengen. ‘Welke risico’s zijn er voor TenneT, voor de elektriciteitsrekening van burgers, bedrijven en instellingen en voor de schatkist?’ Verder wil de Rekenkamer dat er bij grote investeringen van staatsdeelnemingen afspraken worden gemaakt met de Tweede Kamer over de informatievoorziening.

 

Bronnen
Algemene Rekenkamer, 25 februari 2015: Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT
NRC, 25 februari 2015: Rekenkamer uit kritiek op overname deel Duits hoogspanningsnet

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.