Rekenmethode voor effecten van energiebesparingsbeleid

23 september 2015 – De energiebesparing van een huishouden of bedrijf is simpel vast te stellen. Maar hoe doe je dat voor een stad of een heel land? Daar is nu een internationale (NEN-ISO)-methode voor.

De norm NEN-ISO 17742:2015 ‘Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities’ helpt bij het bepalen van de effecten van maatregelen gericht op energie-efficiëntie en energiebesparing. De norm is vooral bedoeld voor overheden, NGO’s, branches en beleidmakers die op het niveau van een stad, regio of heel land effecten moeten bepalen. De norm is niet geschikt voor individuele eindgebruikers (huishoudens en bedrijven). De norm houdt met name rekening met het bepalen van klimaateffecten.
De Nederlandse inbreng in de internationale norm is, volgens NEN, groot geweest.

Uit een bericht van NEN
‘(…) Nederland heeft de ontwikkeling van deze norm getrokken en belangrijke expertise geleverd. Daarbij is de Europese norm NEN-EN 16212 ‘Rendement van de energie-omzetting en besparingsberekening, Top-down en Bottum-up methoden’ als brondocument ingebracht. Doordat Nederland zowel op de EN-norm als de ISO-norm veel invloed heeft gehad, spoort NEN-ISO 17742 goed met hetgeen we in Nederland aan methoden ontwikkeld hebben. Verschil is dat er in de internationale (ISO-)norm een kwaliteitsslag is gemaakt en de methoden nu verrijkt zijn met de inbreng van de internationale gemeenschap. (…)’

Bronnen
NEN, 22 september 2015: Norm voor energie-efficiëntie en besparingsberekeningen voor landen, regio’s en steden gepubliceerd

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.