‘Rendement beleggen in duurzame energie meer dan 38%’

Hernieuwbare energie in Nederland niet meer dan 5,6%

21 oktober 2015 – Beleggingsadviseurs zijn al geruime tijd zeer optimistisch over de rendementen van beleggingen in duurzame energie. Trendinvest heeft berekend dat het rendement over de afgelopen drie jaar maar liefst 38,2% was.

De beleggerswebsite IEX verwacht voor de komende jaren een snelle groei en forse investeringen. IEX (en het gelieerde Trendinvest) zijn overigens gericht op de verkoop van aandelenpakketten en in die zin belanghebbende bij hun berichtgeving.
Binnen duurame energie scoort zonnhe-energie het best: + 111,1%.

Uit het bericht van IEX
‘(…) Vooral de situatie in Europa is interessant. Dit vanwege de keiharde doelstellingen die binnen de Europese Unie in het beleidsplan Europa 2020 zijn afgesproken. Die doelstelling is een duurzaam aandeel van 20% in de totale energieconsumptie in het jaar 2020 en 27% in 2030. Volgens de prognoses is het nu binnen de EU 15,7%. Overigens heeft ieder EU-land andere doelstellingen, maar voor de EU als geheel moet het in 2020 op 20% uitkomen. Wereldwijd doet Europa het wat duurzame ofwel hernieuwbare energie trouwens goed. Zeker in vergelijking met landen als China en de Verenigde Staten. Overigens stelt de Amerikaanse zakenbank Citibank in een recent rapport dat duurzame energie mondiaal door voortdurende innovatie en verlaging van de kostprijs veel harder zal groeien dan de toch al forse prognoses van het Internationaal Energie Agentschap.
Nederland
Nederland behoort nu binnen de EU nog tot de landen die het slechtst presteren op het gebied van duurzame energie: 5,6% vorig jaar (de doelstelling voor ons land is 14% in 2020). Europa als geheel gaat het gestelde doel van 20% duurzame energie in 2020 wel halen, is de verwachting. Maar er zijn de komende jaren forse investeringen nodig om die doelstellingen te behalen. Dat zal zeer waarschijnlijk bedrijven die binnen deze sector werkzaam zijn geen windeieren leggen. Interessante Europese ondernemingen zijn onder meer:

  • Gamesa, een Spaanse producent van windturbines en tevens een ontwikkelaar en uitbater van windmolenparken. Dit aandeel boekt over de laatste twaalf maanden en koerswinst van 38%.
  • Het bekende Deense bedrijf Vestas, dat windturbines maakt, boekte over die periode een plus van 97%.
  • Het Duitse Verbio Vereinigte BioEnergie, dat actief is in de productie van biobrandstoffen, boekte in die periode zelfs een onwaarschijnlijke koersplus van 256%. (…)’

Uit een bericht van (het aan IEX gelieerde) TrendInvest
‘(…) Gemiddeld rendement van de Trend per jaar: 38,2%. Het rendement van de Trend is een gemiddelde en berekend over een termijn van 3 jaren en op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. (…)’

Bronnen
IEX, 2o oktober 2015: Snelle groei duurzame energie verwacht
TrendInvest, 20 oktober 2015: Beleggen in duurzame energie
TrendInvest, 20 oktober 2015: Beleggen in zonne-energie

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.