Rijk gaat aanleg elektriciteitsnet op zee coördineren

9 december 2014 – De ministerraad heeft besloten dat het Rijk de aanleg gaat coördineren van een elektriciteitsnet op zee, bij het windenergiegebied voor de kust van Borssele. Dat schrijft minister van Economische Zaken Henk Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. 

De aanleg van het elektriciteitsnet op zee gaat vallen onder de Rijkscoördinatieregeling, met als doel het proces te versnellen.

Uit de brief van Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Hiermee wordt de besluitvorming ten aanzien van het project versneld. Dit is nodig om het tijdpad voor de uitrol van wind op zee zoals vastgelegd in het Energieakkoord te halen. (…)’

In juni besloot het kabinet tot aanleg van het elektriciteitsnet in zee bij Borssele. Netbeheerder TenneT, dat het nationale net op land beheert, gaat ook het net op zee beheren.

 

Bronnen
Minister Kamp, 4 december 2014, brief aan de Tweede Kamer: Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Borssele
EnergieOverheid, 8 december 2014, Rijk coördineert aanleg net op zee bij windenergiegebied Borssele

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.