‘Rijk wil na 2020 schaliegas gaan winnen in Overijssel’

2 maart 2016 – RTV Oost meldt, op basis van een nog intern rapport van I&M, dat het Rijk over 4 jaar volop schaliegas wil gaan winnen.

Uit het bericht van RTV Oost
‘(…) Uit een intern rapport, gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat het Rijk na 2020 volop schaliegas wil gaan winnen.  Opvallend is verder dat het winnen van schaliegas voor gaat op de bescherming van drinkwater en dat drinkwater zo goed als geen bescherming lijkt te krijgen.
Terwijl de provincie Overijssel met een structuurvisie ondergrond meer invloed wil krijgen in wat zich onder onze voeten in de bodem afspeelt, wordt in Den Haag gewerkt aan een landelijke structuurvisie. Die zal voorrang krijgen op de provinciale visie.
RTV Oost kreeg de beschikking over de concept-Milieu Effect Rapportage die bij deze structuurvisie hoort, hoewel die nog niet is bedoeld voor openbaarmaking.

Plan wordt duidelijk
De discussie over die landelijke structuurvisie is nog niet in een afrondende fase, maar het maakt wel duidelijk wat het Rijk van plan is: het wil op termijn schaliegaswinning mogelijk maken. En dat is opmerkelijk, want meer dan 300 gemeenten en tien provincies hebben zich de afgelopen jaren juist fel uitgesproken tegen het winnen van schaliegas.

Zorgen om drinkwater
Mocht uiteindelijk toch worden besloten schaliegas te gaan winnen, dan komt onze drinkwatervoorziening erdoor in gevaar. Dat zegt Theo Olsthoorn, emeritus-hoogleraar Waterwinning aan de TU in Delft.  “Als alle schaliegas uit de Nederlandse bodem gehaald zou worden, dan levert ons dit voor zes jaar voordelen op.”
“Men lijkt echter te zijn vergeten dat we over 300 jaar nog steeds volledig afhankelijk zijn van drinkwater. En als dat door toedoen van schaliegaswinning voor de eeuwigheid ernstig is vervuild, waar zijn we dan nog?”

Schaliegas in Overijssel
In Overijssel wordt schaliegas vermoedt onder een groot deel van Twente en Salland, en in de Kop van Overijssel onder vrijwel de hele gemeente Steenwijkerland.

Vier scenario’s
In het rapport wordt gewerkt met vier scenario’s. Een van deze vier, of een combinatie ervan, zal uiteindelijk het uitgangspunt vormen voor nieuw beleid.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.