Rijksbegroting 2016, XII Infrastructuur en Milieu

Schermafdruk 2015-09-16 20.57.11
Rijksoverheid
‘Rijksbegroting 2016, XII Infrastructuur en Milieu’
15 september 2015, 284 pagina’s

Samenvatting
Het klimaatbeleid is bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondergebracht. De algemene beleidsdoelstelling van I&M voor klimaat is in één simpele zin samen te vatten: ‘Klimaatverandering door menselijk handelen tegengaan’. En dat betekent: CO2-uitstoot terugdringen en groene investeringen stimuleren.
Binnen de totale begroting van I&M (€ 8,2 mrd uitgaven, € 0,2 mrd inkomsten) is het klimaatbeleid maar een heel kleine post (0,7% van de uitgaven). Bij de inkomsten komt wel 89% van het klimaatbeleid (opbrengsten van de verkoop van CO2-emissierechten, als onderdeel van het Europese Emissions Trading System (EU ETS).
De voorbereiding van de klimaattop in december in Parijs krijgt in de begroting van I&M veel aandacht. De EU heeft in maart van dit jaar al aangegeven tenminste 40% van de CO2-uitstoot in 2020 gereduceerd te hebben. Voor I&M zijn binnen Nederland het Energieakkoord en de Klimaatagenda belangrijke instrumenten.
Een belangrijke doelstelling in het vervoerbeleid is een reductie van de CO2-uitstoot in het transport van 17% in 2030, onderweg naar 60% in 2050 (ten opzichte van 1990).

Meer informatie
Rijksoverheid, 15 september 2015: IenM Begroting 2016: Innovatieve oplossingen voor een duurzaam en bereikbaar Nederland
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting I&M: Internatonale klimaatonderhandelingen én vervoersbeleid
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting I&M: ‘We gaan werk maken van de klimaatverandering’

Over Prinsjesdag 2015
Alle stukken voor Prinsjesdag 2015 op de website van de Rijksoverheid
Prinsjesdag 2015 – Alle berichten van FluxEnergie

Zie ook
Rapporten: Miljoenennota
Rapporten: Rijksbegroting 2016 – XIII Economische Zaken

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.