Rijksbegroting 2016, XIII Economische Zaken


Rijksoverheid
‘Rijksbegroting 2016, XIII Economische Zaken’
15 september 2015, 257 pagina’s

Samenvatting
Zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken gedomineerd door ‘een doelmatige en duurzame energievoorziening’. Van de uitgaven van EZ gaat de grootste post naar het energiebeleid: 37%. En van de inkomsten komt de grootste post ook van ‘energie’: 94%.
Voor o.a. de aansturing van deze begrotingsposten zal in december 2015 het Energierapport verschijnen, ‘een integrale en strategische visie op de energievoorziening in Nederland’. Eind 2016 hoopt het kabinet de beleidsagenda energie dan gereed te hebben. In 2020 zal het hele energiebeleid op doelmatigheid en duurzaamheid worden doorgelicht.

Meer informatie
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting EZ: Wat er níet in staat
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting EZ: ‘Aardwarmte heel gunstige optie’
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting EZ: De beleidswijzigingen en subsidies op een rij
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting EZ: Energie grootste slokop
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting EZ: ‘Bij gaswinning nu veiligheid voorop’
FluxEnergie, 16 september 2015: Begroting EZ: Duurzame opwekking aantrekkelijker maken

Over Prinsjesdag 2015
Alle stukken voor Prinsjesdag 2015 op de website van de Rijksoverheid
Prinsjesdag 2015 – Alle berichten van FluxEnergie

Zie ook
Rapporten: Miljoenennota
Rapporten: Rijksbegroting 2016 – XII Infrastructuur en Milieu

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.