Rijksuniversiteit Groningen presenteert kennisagenda aardbevingsgebied

Rijksuniversiteit Groningen presenteert kennisagenda aardbevingsgebied

6 september 2016Hoe te komen tot een gedegen toekomstvisie voor het aardbevingsgebied in Groningen? Het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen presenteerde maandag een kennisagenda. Met meer aandacht voor de effecten van de gaswinning boven de grond.

Tot nu was er veel aandacht voor de ondergrond, maar het onderzoek moet zich meer gaan richten op de gevolgen van de gaswinning boven de grond, aldus de RUG in een bericht over de kennisagenda. Tom Postmes, coördinator KADO en hoogleraar Sociale Psychologie, bood de kennisagenda maandag aan aan de leden van de Tweede Kamer tijdens hun werkbezoek aan Groningen.

Schermafbeelding 2016-09-06 om 1.43.16 PMUit een bericht van de RUG
‘(…) De wens om een kennisagenda te ontwikkelen, komt voort uit het sterke gevoel dat er sprake is van scheefgroei: er is heel veel aandacht voor de toekomst van de gaswinning, maar veel te weinig voor de toekomst van het gaswinningsgebied. Juist een onafhankelijke instelling als de universiteit kan nieuwe vragen aan het licht brengen die de direct betrokken organisaties zelf niet zo snel op de agenda zullen plaatsen. Tientallen miljoenen euro’s worden besteed aan onderzoek over wat zich onder de grond afspeelt, maar wat zich bovengronds afspeelt wordt mondjesmaat onderzocht. Het gevolg hiervan is dat omvang van de gevolgen van de gaswinning onzichtbaar en onbekend blijven. Het gevolg is dus ook dat de toekomst van een groot deel van de regio op de tocht staat.
De centrale vraag van de Kennisagenda luidt daarom ook: hoe komen we tot een duurzaam toekomstperspectief voor de gaswinningsregio? De kennisagenda is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere wetenschappelijke disciplines, inwoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. KADO is ervan overtuigd dat de antwoorden op deze vragen essentieel zijn om regionale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zij ziet het ontwikkelen van relevante kennis en het breed toegankelijk maken daarvan als een gezamenlijke opgave. (…)’

De kennisagenda deelt de vraagstukken in in vijf domeinen.

Uit de kennisagenda aardbevingsgebied

  1. Borging (veiligheid, gezondheid);
  2. Manier van samenleven (relaties, sociale cohesie);
  3. Aangezicht (ruimtelijke kwaliteiten, cultuurhistorie);
  4. Duurzaam perspectief (economisch toekomstperspectief, energietransitie);
  5. Bestuur en rechtvaardigheid (relatie overheid-burger, verhouding Den Haag-regio, belangenafweging en rechtvaardigheid).

(…) De genoemde domeinen zijn onderling sterk verbonden. Individuele vraagstukken zullen enkel goed benaderd kunnen worden door de verbinding met de andere domeinen te maken. (…)’

Bronnen
Rijksuniversiteit Groningen, 5 september 2016: Kenniscentrum Aardbevingen RUG legt de cruciale vragen bloot voor de toekomst van het gaswinningsgebied
KADO, Kennisagenda aardbevingsgebied

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.