Rli organiseert open consultatie voor energieadvies 2050

10 maart 2015 – De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Rli, bereidt het Energieadvies 2050 voor, een strategie met daarin de kansrijke routes naar een duurzame energievoorziening. NGO’s, branche- en belangenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, start-ups maar ook andere belangstellenden worden uitgenodigd hun visie te geven.

Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Rli een proces gestart, dat eind augustus moet uitmonden in een advies aan minister Henk Kamp.

Uit een persbericht van de Rli
‘(…) Het advies krijgt vorm tegen de achtergrond van complexe maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen: conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne en de gevolgen voor de voorzieningszekerheid; aardbevingen in Groningen en de veiligheid van bewoners; energieprijsverschillen met landen binnen en buiten Europa en het concurrentievermogen van bedrijven; het streven naar een Europese Energie Unie en vrijheid voor de individuele lidstaten; de toename van intermitterende energiebronnen en de druk op het elektriciteitssysteem; afname van de eigen gasproductie en de rol van gas in de Nederlandse energievoorziening; decentrale duurzame opwekkers en onzekerheden over financiële ondersteuning; de (ruimtelijke) inpassing van hoogspanningsmasten, windmolens, gasopslag en schaliegas en de maatschappelijke weerstand. Deze context bepaalt mede de onzekerheden, kansen en dilemma’s die de verscheidene transitiepaden met zich mee brengen. (…)’

Het advies, waaraan energie-experts van kennisinstellingen, planbureaus en verschillende ministeries meewerken, mondt uit in ‘een duidelijke stip op de horizon en transitiepaden die maatschappelijk haalbaar zijn en bijdragen aan de concurrentiekracht, welvaart en welzijn van Nederland’.

 

Bron
Rli, 9 maart 2015: Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.