Rotterdam – Onderzoek naar haalbaarheid fabriek ‘groene waterstof’


20 januari 2017
TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken.

Uit een bericht van TNO 
‘(…) De zes partijen partijen gaan onderzoeken hoe duurzaam opgewekte elektriciteit, omgezet in waterstof, kan worden toegepast bij de productie van brandstoffen. Met name door de realisatie van windparken op de Noordzee komt de komende decennia veel ‘groene stroom’ beschikbaar die via het netwerk van Tennet onder andere op de Maasvlakte aan land komt. Door elektrolyse kun je met deze stroom watermoleculen splitsen in zuurstof en waterstof. Dat laatste is op verschillende manieren toepasbaar. Het kan worden gebruikt als transportbrandstof en het kan worden bijgemengd in het gasnetwerk. Een voordeel van waterstof is dat het makkelijker kan worden opgeslagen dan elektriciteit waardoor pieken in de productie van wind- en zonne-energie opvangen kunnen worden. Daarnaast is waterstof toepasbaar in industriële processen zoals waar dit onderzoek zich op richt. (…)’

Uit een bericht van Transport Online
‘(…) Het onderzoek m,oet medio 2017 zijn afgerond. Dan moet duidelijk zijn wat een waterstoffabriek van deze omvang kost, welke aanpassingen in het productieproces van BP nodig zijn, wat nodig is om te zorgen dat deze manier van produceren en de regelgeving op elkaar aansluiten en hoe de business case van een dergelijk project eruit ziet. (…)’

Bronnen
TNO, 18 januari 2017: Onderzoek naar gebruik ‘groene waterstof’ in raffinageproces.
Transport Online, 19 januari 2017: Onderzoek naar gebruik ‘groene waterstof’ in raffinageproces’
Foto: BP

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.