Rotterdam test draadloos opladen van elektrische auto’s

29 september 2015 – De gemeente Rotterdam start eind oktober met een pilot voor het draadloos opladen van elektrische auto’s. De proef met inductieladen wordt uitgevoerd met twee elektrische auto’s van de gemeente zelf.

Aldus een bericht van Energie Actueel, een uitgave van Energie-Nederland,.

Uit het bericht van Energie Actueel
‘(…) Laadinfrastructuur-specialist Cofely won de aanbesteding voor de bouw van de oplaadplaat voor het doorgeven van de stroom via een elektromagnetisch veld. De Maasstad wil met de proef van drie maanden ervaring opdoen met het gebruik van inductieladen in de (semi) openbare ruimte. Voor de proef installeert Cofely een oplaadplaat op een terrein van de gemeente aan de Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid. De GDF-Suez dochter exploiteert al sinds twee jaar de openbare laadpalen voor elektrische auto’s in de Maasstad. De twee elektrische auto’s die voor de inductieproef worden gebruikt, worden hiervoor geschikt gemaakt door gemeentelijk wagenparkbeheerder Roteb Lease. (…) Totaal is met het project 390.000 euro gemoeid. (…) Eerdere proeven met inductieladen in Utrecht en Den Bosch betroffen alleen stadsbussen (…). Doel van de proef is antwoord te krijgen op vragen als hoe groot de efficiëntie van inductieladen is, hoe je de betaling regelt (‘smart charging’), hoe interoperabel beschikbare draadloze laadsystemen zijn, hoe de integratie van inductie met het openbare elektriciteitsnet gaat, en waar je op moet letten bij het installeren van oplaadplaten in de publieke ruimte. Voordeel voor beheerders van die openbare ruimte is dat de platen zijn verwerkt in het wegdek. De kans op schade is daardoor klein. (…)
In ‘Nederland inductieland’, de studie die vorig jaar het onderzoeksbureau APPM in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoerde naar de kansen voor inductieladen, staat te lezen dat draadloos laden aan het begin staat van de adoptiecyclus, waar elektrisch rijden vijf jaar geleden stond. De opkomst van elektrisch vervoer lijkt volgens de onderzoekers niet meer te stuiten, “maar het is nog onzeker of inductieladen een vergelijkbare groei zal doormaken”. (…)’

Conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Nederland Inductieland’
‘(…) Gezien de verwachting dat inductieladen onderdeel zal worden van de (laad)propositie van elektrisch vervoer en vanaf 2015 geleidelijke groei zal kennen, is het wenselijk dat overheden hierop voorbereid zijn. Momenteel zijn overheden afwachtend, wat kan leiden tot een kennisachterstand wanneer de vraag rond laadinfrastructuur voor inductieladen op overheden afkomt. Het verdient daarom aanbeveling om te werken aan een handelingsperspectief, waarbij de rol van verschillende overheden in ogenschouw moet worden genomen.

Hierbij dient de overheid onderscheid te maken in haar wettelijk taak (de impact van laden op de openbare ruimte) en haar taak om de economische positie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer te behouden. Hier liggen kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Aanbevolen wordt de rol van de (Rijks)overheid op dit gebied te definiëren.

Binnen nu en drie jaar komen de eerste OEM’s [Original Equipment Manufacturer; in deze: voertuigfabrikant] naar verwachting met inductief ladende voertuigen op de markt. Er is dus nog tijd om voorsprong te creëren. Indien Nederland voorop wil lopen op het gebied van inductieladen zal moeten worden gezorgd dat OEM’s worden gefaciliteerd om in Nederland, analoog aan de oplaadpalen, tot de eerste uitrol van inductief ladende voertuigen te komen. Hierbij wordt aanbevolen twee zaken op te pakken.

Ten eerste is organisatiekracht nodig. De verschillende partijen in de keten zullen in proeftuinen samen moeten werken. Op dit gebied is Nederland van oorsprong sterk. Partijen in de keten kennen elkaar en werken veelal al samen. Deze kracht kan benut worden voor de ontwikkeling van de markt voor inductieladen.

Ten tweede is het belangrijk na te denken over de taken, verantwoordelijkheid, rollen en bevoegdheden van iedere partij in de keten van het inductieladen. Op het gebied van oplaadpalen loopt Nederland hierin voorop. Gebruik de aanwezige kracht om in een proeftuin dergelijke zaken in de keten verder uit te werken. Zo geven proeftuinen ook zicht op de vereisten die netbeheerders zullen stellen aan deze nieuwe laadtechnologie. Op die manier ontstaat een ecosysteem waarin OEM’s willen testen of producten willen integreren en vraagstukken waar wegbeheerders mee spelen vroegtijdig in beeld te hebben. Aanbevolen wordt proeftuinen in te bedden in overheidsprogramma’s zoals Smart Energy Cities en het Actieplan Elektrisch Vervoer dat in het kader van de brandstofvisie wordt opgesteld. Tevens wordt voorgesteld een ronde tafel te organiseren om de resultaten uit het onderzoek met marktpartijen te bespreken en gezamenlijk vorm te geven aan een vervolg. (…)’

Bronnen
Energie Actueel, 29 september 2015: Rotterdam test draadloos opladen van elektrische auto’s
Rapport, 28 november 2014: Nederland Inductieland – Een verkennende studie naar mogelijkheden en potentieel voor inductieladen (pdf, 28 pag)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.