Rotterdamse actie tegen ‘kolenwarmte’

8 juli 2016Vandaag lanceert een groep Rotterdammers het Rotterdams Klimaat Initiatief. Ze doen een oproep aan de gemeente om de voorgenomen aansluiting van kolencentrales op het warmtenet van de stad tegen te houden.

Uit een persbericht van het Rotterdams Klimaat Initiatief
‘(…) Chris Roorda, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Rotterdam gaat terug naar de kolenkachel als die kolenwarmte straks onze huizen gaat verwarmen. Wij willen juist dat die kolencentrales zo snel mogelijk dicht gaan en zetten liever in op het energieneutraal maken van alle Rotterdamse huizen. De plannen lijken vooral een manier om het sluiten van die klimaatvervuilende centrales moeilijker te maken. Het stadsbestuur zou zich daar helder tegen moeten uitspreken”. (…)
In Rotterdam verschenen afgelopen jaar twee nieuwe kolencentrales, goed voor een jaarlijkse uitstoot van 10 miljoen ton CO2. De eigenaren Uniper en ENGIE lobbyen samen met de Haven van Rotterdam om een dure pijpleiding aan te leggen van de kolencentrales op de Tweede Maasvlakte naar de stad als onderdeel van de warmterotonde. Op basis van de klimaatafspraken van Parijs is duidelijk dat we zo snel deze centrales moeten sluiten, via kolenwarmte hopen de bedrijven onmisbaar te worden en de voorziene sluiting te voorkomen.
In 2005 profileerde de stad Rotterdam zich als duurzame stad met het Rotterdam Climate Initiative. Een van de ambities was om in 2025 als stad 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Maar deze ambitie haalt de stad bij lange na niet, zeker niet nu er op de Maasvlakte 60% meer kolenvermogen is bijgekomen.
Chris Roorda stelt: “Wij zijn de eerste generatie Rotterdammers die de gevolgen van klimaatverandering ondervinden en de laatste die er iets aan kan doen. Daarom komen we nu in actie en hebben we ons verenigd in het Rotterdams Klimaat Initiatief”. (…)’

Bronnen
Rotterdams Klimaatinitiatief, 8 juli 2016: Rotterdam kachelt achteruit
Website Rotterdams Klimaat Initiatief

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.