Rotterdamse haven wil CO2-reductie versnellen

5 december 2016Het FD meldt vanmorgen dat het Havenbedrijf Rotterdam de CO2-reductie wil versnellen en daartoe wil investeren in bedrijven die de CO2-uitstoot terugdringen. Voorbeelden: de verwerking van afval tot chemische producten, het afvangen en opslaan van CO2, het transport van overtollige warmte naar het kassengebied.

Uit het bericht van het FD
‘(…) Havenbedrijf Rotterdam slaat een nieuwe weg in. De omslag naar een haven die minder CO2 uitstoot, gaat directeur Allard Castelein niet snel genoeg. Anders dan in het verleden is de havenbeheerder daarom bereid geld te steken in bedrijven die de overgang versnellen naar productie die minder of geen gebruik maakt van fossiele grondstoffen. De Rotterdamse haven herbergt het grootste petrochemische complex van Europa en is verantwoordelijk voor 18% van de landelijke uitstoot van broeikasgassen. Om aan het Parijse klimaatakkoord te kunnen voldoen, moet de CO2-uitstoot in 2050 circa 90% minder zijn, ook in de haven. ‘Als het gaat om cruciale investeringen zijn we bereid actief en risicodragend te participeren in ondernemingen’, zegt Castelein. Tot op heden gebruikt Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn jaarlijkse investeringsruimte van circa €200 mln hoofdzakelijk voor uitgaven aan infrastructuur, zoals wegen en kades. (…)’

Castelein zegt tegen het FD ervan overtuigd te zijn dat Rotterdam koploper kan zijn in de energietransitie.

Mogelijke investeringen

Mogelijke investeringen van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR):

  • Methanolfabriek. Kosten € 180 mln. HbR is bereid 20% te nemen
  • CCS bij de kolencentrales op de Maasvlakte
  • Pijpleidingen voor restwarmte (naar Westlandse kassen en naar Den Haag). HbR wil er ‘tientallen miljoen’ in stoppen.

Rotterdam Climate Initiative

Het FD merkt wel op dat het HbR de geschiedenis tegen heeft: ‘Van het ooit zo bewierookte Rotterdam Climate Initiative voor terugdringing van de CO2-uitstoot is niets terechtgekomen.’

Transitiecoalitie

Het Havenbedrijf Rotterdam was in oktober een van de initiatiefnemers tot een ‘Transitiecoalitie’ van veertig grote bedrijven (waaronder Eneco, Van Oord, Shell, Siemens). Zij spraken zich ondubbelzinnig uit voor een ‘versnelling van de energietransitie’ en riepen daarttoe de (volgende) regering op om:

  • een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040
  • een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid
  • een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen
  • een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt

Bronnen
FD, 5 december 2016: Rotterdamse haven wil geld in bedrijven stoppen voor versnelling energie-omslag (Registratie)
Havenbedrijf Rotterdam, 25 oktober 2016: Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet
Zie ook
FluxEnergie, 25 oktober 2016: Bedrijfsleven wil een klimaatwet, een klimaatautoriteit, een investeringsbank, een speciale minister én een versnelling van de transitie
FluxEnergie, 25 oktober 2016: Nationale Klimaattop – CEO’s: ‘Nieuwe regering moet energietransitie meer prioriteit geven’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.