‘Over ruim dertig jaar komt 90% van alle elektriciteit van wind op zee’

21 december 2016Bij zijn afscheid als hoogleraar windenergie aan de TU Delft schildert Gijs van Kuik de enorme ontwikkeling die hij voorziet voor wind-op-zee: 25.000 windturbines op de Noordzee voorzien alle Noordzeelanden in 2050 van 90% van hun elektriciteit.

Gijs van Kuik: ‘Denken op een andere schaal nodig’

Uit een bericht van het Technisch Weekblad
‘(…) Dat betekent dat er per week vijftien turbines van elk 10 MW (nu is het topmodel nog 8 MW) op zee geplaatst moeten worden. Van Kuik gelooft er in: ‘Ik ben een optimist, maar er moet wel een hoop gebeuren.’ (…) Om die 25.000 turbines tussen nu en 2050 voor alle Noordzeelanden (Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België en Nederland) te installeren is ‘denken op een andere schaal nodig’, zegt Van Kuik. Waar minister Kamp spreekt over marktkansen en 10.000 nieuwe banen, stelt Van Kuik dat het hele Noordzee-windenergieproject 310.000 mensen aan werk helpt, maar tegelijk 280.000 banen in de olie- en gas sector doet verdwijnen. (…)

De Odysee 2050

Van Kuik grijpt terug op ‘De Odyssee 2050’, een Deltaplan voor windenergie dat in april werd gelanceerd op de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, een plan dat toen opmerkelijk weinig aandacht kreeg.

Bronnen
Technisch Weekblad, 20 december 2016: 2050: 90 % elektriciteit uit offshore-wind
FluxEnergie, 18 april 2016: ‘Delta-plan’ tegen het broeikasgas: 25.000 windmolens op de Noordzee
IABR, april 2016: 2050 – Een energieke ontdekkingsreis – De vitale rol van de Noordzee bij de energietransitie 
Foto: IABR

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.