Ruim vier ton subsidie voor energieopleidingen

22 januari 2016De provincie Groningen geeft 410 duizend euro subsidie aan drie projecten van de Energy Academy Europe en het Energy College. De subsidies moeten bijdragen aan kennisontwikkeling voor de energietransitie, aldus gedeputeerde Nienke Homan.

Uit het persbericht van de provincie Groningen
‘(…) “Om de energietransitie mogelijk te maken hebben we zowel kennisontwikkeling als praktische kennis nodig. Denk aan de vele gebouwen die energiezuiniger gemaakt moeten worden de komende jaren, vooral ook in het aardbevingsgebied. Deze subsidies dragen daar aan bij”, aldus gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan van de provincie Groningen.

1. Energysense (€ 135.000)
Energysense richt zich op huishoudelijk gebruik van energie en manieren om gedrag te beïnvloeden. Er wordt een hoogwaardige en veilige ICT infrastructuur gebouwd, die grootschalige data over energiegebruik en gedrag van de 10.000 deelnemende huishoudens breed beschikbaar maakt voor onderzoek en innovatie.

2. T-Shape onderwijs (€ 200.000)
Om in 2022 3.000 studenten op te kunnen leiden met een EAE-certificaat moeten zij naast het reguliere onderwijs een interdisciplinaire specialisatie energie hebben gevolgd. Dit wordt een T-shaped model genoemd. De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen werken dit model verder uit voor verschillende studies en vakgebieden.

3. Ik studeer energie (€ 75.000)
Doel van het project is het verder ontwikkelen van het energieonderwijs voor MBO professionals in Noord-Nederland. Het Energy College wil doorgroeien naar een volwassen organisatie die ondersteuning biedt aan de ROC’s en AOC’s en die aan de vraag van het bedrijfsleven naar energieprofessionals kan voldoen. Zij gaan bijvoorbeeld samen vijftien energiemodules ontwikkelen.

De subsidie komt voort uit de Green Deal van Noord-Nederland met het Rijk, waarin onder meer geld beschikbaar is om projecten op het gebied van onderwijs, innovatie en onderzoek van de Energy Academy Europe (WO/HBO) en het Energy College (MBO) te ondersteunen. (…)’

Bronnen
Provincie Groningen, persbericht, 12 januari 2016: Subsidie voor projecten Energysense, T-shaped onderwijs en Ik studeer energie
Energy Academy Europe, 21 januari 2016: Subsidy from the province of Groningen for projects Energysense, T-shaped education and I study energy
Dagblad van het Noorden, 21 januari 2016: Forse subsidie voor energieonderwijs

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.