Ruud Lubbers waarschuwt voor Britse kernenergie na de Brexit

Ruud Lubbers waarschuwt voor Britse kernenergie na de Brexit

19 oktober 2016Oud-premier Ruud Lubbers en de hoogleraar Paul van Seters waarschuwen in een opiniebijdrage in de NRC voor de mogelijke gevolgen van de Brexit. ‘Welke gevolgen heeft Brexit voor het Britse Euratom-lidmaatschap? Daar lijkt nog niet goed over nagedacht.’

Brexit luidt een nucleaire renaissance in, vrezen oud-premier Ruud Lubbers en de hoogleraar Paul van Seters (Universiteit van Tilburg). Het Verenigd Koninkrijk bouwt in Hinkley Point een gigantische kerncentrale.

Uit de opiniebijdrage in NRC Handelsblad
‘(…) Hinkley Point, een uitham in het zuidwesten van Engeland, is aangewezen als locatie voor een nieuwe kernenergiecentrale. Op 15 september gaf de Britse premier Theresa May groen licht voor de bouw ervan. Op 2 oktober kondigde ze aan dat de regering de procedure in gang zet voor de Brexit waartoe het volk per referendum besloot. Deze uittreding kan weleens een onvoorzien effect hebben, een ‘nucleaire renaissance’ waar de EU geen grip op heeft. (…) De vraag is of Hinkley Point na de Brexit nog steeds valt onder het gezag van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Euratom is opgericht in 1957 door het Verdrag van Rome, samen met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG). In latere jaren zijn EGKS en EEG opgegaan in de EU, maar Euratom is een afzonderlijke, zelfstandige rechtspersoon gebleven. Op basis van het Verdrag van Rome en de latere Europese verdragen zijn alle landen die lid zijn van de EU ook lid van Euratom. Een staat kan het lidmaatschap van de EU opzeggen via een artikel-50-procedure. Dat gebeurt bij de Brexit. Het Euratom-verdrag heeft echter geen soortgelijke exitregeling. Maar welke gevolgen heeft Brexit dan voor het Euratom-lidmaatschap? Daar lijkt nog niet goed over nagedacht.
Het beleid van de Europese Commissie werpt een bijzonder licht op deze kwestie. In april publiceerde ze het Indicatief programma op het gebied van kernenergie — meestal aangeduid als PINC 2016. (…) PINC 2016 voorziet in de EU minder kernenergie tot 2025; daarna een lichte stijging om tegen 2050 te stabiliseren op 95 à 105 gigawatt. In de EU zal het aandeel kernenergie in het totaal van het energieverbruik dalen van 27 procent naar 20 procent. Ook meldt PINC 2016 dat uiterlijk in 2050 90 procent van de bestaande nucleaire capaciteit vervangen zal zijn, onder strengere eisen die aan veiligheid worden gesteld. Nieuwe centrales zullen een levensduur van ten minste 60 jaar hebben.
En dan is er nog het Klimaatakkoord van Parijs. Welke rol kernenergie daadwerkelijk zal spelen bij het bereiken van de doelen van dat akkoord blijft voorlopig onduidelijk. Maar China heeft (samen met de VS) vooropgelopen, zowel bij de aanloop naar het akkoord als bij de ratificatie. Tegelijkertijd is China op het gebied van kernenergie bezig met een grote sprong voorwaarts – zie hun investering in Hinkley Point. Duitsland heeft na Fukushima gekozen voor de Atomausstieg, en in eigen land sympathiseren velen met het idee van ‘Kernenergie de wereld uit, te beginnen in Nederland’ — maar de Chinezen trekken zich daar weinig van aan. En de Fransen en de Britten dus ook niet. (…)’

Bronnen
NRC, 18 oktober 2016: Europese Unie verliest grip op Britse kernenergieplannen
Foto Lubbers: ruudlubbers.nl; foto Hinkley Point: EDF

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.