foto: Bart Mommers / RWE

RWE biedt Clauscentrale weer aan voor Belgische nucleaire uitstap

clausc-3-2

RWE schuift de heractivering van haar gasgestookte elektriciteitscentrale Claus C in Maasbracht opnieuw naar voor als oplossing om de Belgische uitstaat uit nucleaire energie mogelijk te maken. Maar de Belgische regering lijkt niet happig.

Claus C staat op slechts op drie kilometer van de Belgische grens en op dertien kilometer van het hoogspanningsstation van de Belgische transportnetbeheerder Elia in Kinrooi, zodat er slechts een korte verbinding nodig is om haar met het Belgische net te verbinden. Het is een van RWE’s grotere productiefaciliteiten. De centrale met een gecombineerde stoom- en gasturbine heeft een vermogen van 1.304 MW, met een efficiëntie van ongeveer 58,3%. Ze werd in 2012 in gebruik genomen.

“Een kabelverbinding tussen Claus C en Kinrooi zou een snelle en kostenefficiënte oplossing zijn voor België,” meent Roger Miesen, CEO van RWE Generation. “De centrale is gebouwd en beschikbaar en kan al in 2022-2023 aangesloten worden op het Belgische elektriciteitsnet.”

De klok tikt

België heeft besloten tot een kernuitstap tegen 2025 en moet tegen dan beschikken over voldoende alternatieve energiebronnen om de bevoorradingszekerheid te garanderen. “In termen van projectontwikkeling nadert de 2025 deadline snel,” onderstreept RWE. “Het is belangrijk dat de Belgische regering een onvoorwaardelijke deelname van buitenlandse energiecentrales, zoals Claus C via een directe kabel, meeneemt in het nieuwe Energiepact en nieuwe regelgeving. We denken dat het een gemiste kans zou zijn indien België deze unieke opportuniteit aan zich laat voorbijgaan,” aldus Miesen.

Hij onderstreept ook dat de huidige juridische onzekerheid in België energie investeringen duurder maakt, wat uiteindelijk zorgt voor een hogere elektriciteitsfactuur voor de Belgen. Indien er geen duidelijkheid is vóór het einde van dit jaar, wordt de invoering van een capaciteitsmarkt volgens hem mogelijk uitgesteld tot na de verkiezingen van mei 2019 en wordt de 2025 deadline misschien gemist.

Oud dossier

RWE is er echter van overtuigd dat, indien de Belgische federale regering erin slaagt volgend jaar een eerste aanbesteding voor nieuwe capaciteit te organiseren, de kernuitstap tegen 2025 niet in het gedrang komt. Indien blijkt dat RWE het meest aantrekkelijke aanbod heeft ingediend zal het de Claus C centrale zo snel mogelijk verbinden met het Belgische net. Begin 2014 bood RWE Claus C hiervoor al aan. In dezelfde periode deed Delta een gelijkaardig aanbod met de Sloecentrale in Zeeland. België had toen al een aanbesteding uitgeschreven, maar trok die weer in na een klacht op Europees niveau over de mogelijke Belgische (verboden) staatssteun aan de centrales. Sindsdien bleef het op regeringsniveau erg stil over dit thema.

De eventuele inschakeling van Claus C in het Belgische net zou slechts een deel van de nucleaire uitstap compenseren. De zeven Belgische reactoren zijn samen goed voor 5.927 MW én behalen ook een hogere efficiëntie. RWE wekt ook de indruk dat het vergunningentraject en de aanleg van de kabel –parallel met een bestaande ondergrondse hoogspanningsleiding– een vrij routineuze aangelegenheid zou zijn. Maar die kabel moet wel de Maas en de talrijke grindwinningsplassen langs de Maas oversteken.

In de mottenballen

Voor RWE zelf zou de aansluiting op het Belgische net een economisch interessante zaak zijn. De centrale werd in 2012 grondig gemoderniseerd (kostprijs: circa 1 miljard euro), maar ligt intussen al vier jaar stil. Het bestaande Nederlandse productievermogen voor elektriciteit en de golvende importmogelijkheden van goedkope groene Duitse stroom liggen vandaag zowat 4.000 MW hoger dan de vraag, zodat de minst rendabele centrale technisch werkloos zijn. Gascentrales zijn wegens hun korte opstarttijd erg geschikt om de door het weer veroorzaakte pieken en dalen in de productie van wind- en zonne-energie op te vangen en om piekmomenten van hoge elektriciteitsvraag af te dekken. Zoals gisteren, toen tijdens de pauze van de voetbalwedstrijd België-Panama, duizenden frigodeuren tegelijk open gingen.

Vandaag staat en tiental mensen in voor het onderhoud van de centrale. RWE zet de overige medewerkers voorlopig in op andere centrales. Onrechtstreeks kan RWE al stroom leveren aan België, maar langs het Nederlandse net om, via interconnectie. RWE hoopt erop dat het, indien het rechtstreeks zou zijn verbonden met het Belgische net, het ook zou kunnen genieten van de regeling die België voor zijn eigen gasgestookte centrales uitwerkt. Die ontvangen als ‘piekcentrales’ een vergoeding voor de uren dat ze niet draaien. De Belgische maakt echter niet bepaald haast met die regeling. RWE ziet het einde van de legislatuur naderen en vreest voor een verder uitstel.

Timing?

De Belgische federale minister van energie, Marie-Christine Marghem (MR) laat weten dat er ook heel wat Belgische gascentrales willen ingaan op de aanbesteding. En dat niet een buitenlandse bedrijf, maar zij zelf haar timing bepaalt. Al is dat ook niet helemaal waar. Nieuwe Belgische wetgeving moet na goedkeuring door de minister én de Raad van State passeren voor juridische toetsing en het parlement, voor politieke goedkeuring.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

2 reacties op “RWE biedt Clauscentrale weer aan voor Belgische nucleaire uitstap”

Pat Rick|28.06.18|17:34

Er loopt al een hoogspanningsverbinding van de Clauscentrale naar trafo-station Van Eyck in Kinrooi. Er hoeven alleen meer leidingen te lopen. Het probleem is dat de NVA tegen het sluiten van de Belgische kerncentrales is. Er wordt verdiend aan energie(tekort) en het is deel van de tegenstelling tussen rijk en arm. Zo draaien vooral arme Belgen op voor de zonnepannelen die veel rijken met subsidie hebben aangelegd. Energie is duurder. Pas als aan die leiding goed kan worden verdiend, komt die er

Koen Mortelmans|14.07.18|12:58

Het verschil is ook dat de Clauscentrale al wel met het Belgische transmissienet is verbonden via de bestaande kabel, maar niet RECHTSTREEKS met het Belgische distributienet.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.