RWE: ‘Kolen en gas zijn niet meer rendabel’

11 juli 2015 – RWE, het moederbedrijf van Essent, zal in Nederland nooit meer een gas- of kolencentrale bouwen. Het is niet meer rendabel.

De Telegraaf sprak met Roger Miesen, bij RWE verantwoordelijk voor Nederland en voor de elektriciteitsopwekking van het hele concern. De concurrentie van gesubsidieerde duurzame stroom is te groot geworden, vindt Miesen. ‘We zullen hoogstwaarschijnlijk geen nieuwbouw meer plegen. En dat “hoogstwaarschijnlijk” zeg ik alleen vanwege verplichtingen die de Duitse overheid ons mogelijk oplegt’, zegt hij tegen De Telegraaf. RWE zal zich volop richten op duurzame energie.
RWE wil dat er ook Nederland stroomproducenten gaat betalen voor het achter de hand houden van (fossiele) faciliteiten voor noodgevallen. De Eemscentrale (een kolencentrale) schrijft RWE versneld af. De Clauscentrale (een gascentrale) is in 2014 stilgelegd omdat de centrale niet meer rendabel was te exploiteren.
RWE zegt tegen de Telegraaf de Clauscentrale toch niet te zullen ontmantelen, omdat er meer tegenwind voor kolen wordt verwacht (Energieakkoord, CO2-beprijzing) en de markt er dan voor de gascentrale anders uit komt te zien.

Bronnen
De Telegraaf, 11 juli 2015: ‘Geen nieuwe centrales’. Essent-eigenaar RWE: Kolen en gas niet meer rendabel (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.