RWE legt zich niet neer bij sluiting kolencentrale

160425-Amercentrale
25 april 2016
Op het voornemen van het kabinet om twee kolencentrales méér te sluiten (Geertruidenberg en Amsterdam) wordt door de eigenaren heel verschillend gereageerd. RWE/Essent zal zich verzetten, Nuon is bereid erover in gesprek te gaan.

RWE/Essent: centrale Amer 9, Geertruidenberg
De reactie van RWE/Essent, eigenaar van de Amercentrale in Geertruidenberg, is  fel. De manager noemt het voornemen van het kabinet ‘stuitend’ en kondigt aan dat RWE/Essent zich er niet bij zal neerleggen.

Uit een bericht van BN De Stem
‘(…) [Chris Scheerder, plantmanager van de Amercentrale:] “De sluiting van Amer 9 is geen logische keuze. Dit is zwaar politiek gedreven. Wij leggen ons hier niet bij neer.” (…) “In onze boeken staat 2032. Tot die tijd kan Amer 9 nog zeker mee, daarna hebben we een optie voor levensduurverlenging. (…)’
De plantmanager waarschuwt ook voor problemen met de stadsverwarming van Tilburg en Breda. Voor die stadsverwarming loopt een contract tot 2014.
‘(…) [Plantmanager Scheerder:] “Maar niet als Essent vóór 2024 sluit. Dan moet voor die tijd op een of andere manier vervangend vermogen gebouwd worden. Alles kan: je kunt een nieuwe biomassacentrale bouwen…Alleen is dat weinig efficiënt als het gaat om duurzaamheid.” (…)’

Nuon: centrale Hemweg8, Amsterdam
Al in december vorig jaar had Nuon te kennen gegeven wel te willen praten over sluiting. Bestuurder Martijn Hagens gaf toen aan dat dat dan wel ‘fair’ moest gebeuren.

Uit een bericht van de NOS uit december 2015
‘(…) Zo wil Nuon financieel worden gecompenseerd en moet voor de 200 mensen die er werken een oplossing worden gevonden. “Ik ben ervan overtuigd dat minister Kamp daarin een juiste weg gaat kiezen”, zegt Hagens. “We willen graag aangeven dat beide wegen voor ons bewandelbaar zijn, en dat dus ook over een vervroegde sluiting met ons constructief kan worden overlegd.” Hagens benadrukt wel dat het bedrijf wil weten waar het aan toe is. “Wij kunnen deze centrale vergroenen, of we kunnen praten over een versnelde uitfasering. Maar er moet wel duidelijkheid komen.” (…)’

Bronnen
BN De Stem, 20 april 2016: ‘Een politiek gedreven besluit’
NOS, 19 december 2016: Nuon: sluiting kolencentrale bespreekbaar
Foto: Amercentrale te Geertruidenberg (RWE/Essent). (Still uit dronebeelden van Wouw Luchtopnames)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.