‘Salderingsregeling ook cruciaal voor corporaties’

9 januari 2017De vereniging van woningcorporaties Aedes wijst erop dat de salderingsregeling niet alleen van belang is voor particulieren, maar ook voor corporaties. ‘NOM-woningen zijn volledig afhankelijk van het voortbestaan van de saldering.’

Aedes reageert op de brief van minister Kamp waarin hij de Tweede Kamer meldt dat hij een aanpassing niet uitsluit.
Uit een bericht van Aedes
‘(…) Minister Kamp doet zijn uitspraken naar aanleiding van het rapport De historische impact van salderen, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. (…)
Volgens Aedes focust het onderzoek nog te veel op particuliere bewoners die geld hebben om te investeren. Positieve effecten op de huursector en de mogelijkheden voor externe investeerders zijn hierin niet of nauwelijks meegenomen. Bovendien vindt Aedes dat het onderzoek te veel kijkt naar de financiële kosten en opbrengsten van saldering. En dit vergelijkt met bijvoorbeeld de financiële kosten en opbrengsten van verbranding van biomassa in een kolencentrale. Maatschappelijke en sociale effecten van saldering zoals afname van energie-armoede en ontstaan van buurtinitiatieven komen niet terug in het evaluatierapport. Laatstgenoemde effecten zijn voor corporaties en gemeenten juist van grote waarde.

Aedes: ’Nul-op-de-meter volledig afhankelijk saldering’
Aedes benadrukt ook dat de business case voor de nul-op-de-meterwoningen (NOM-woningen) volledig afhankelijk is van het voortbestaan van de saldering. Corporaties, bouwers en overheid zetten zich in om NOM een succes te maken. Aedes vindt het zorgelijk dat dit nergens genoemd wordt.

Geef zekerheid voor lange termijn
Aedes erkent dat de huidige salderingsregeling voor corporaties ook juist beperkingen kent. De huidige regeling biedt te weinig zekerheid voor de langere termijn. Door deze onzekerheid maken minder corporaties en externe investeerders gebruik van de regeling dan particuliere bewoners. Aedes roept dan ook op om de regeling te verbeteren: belast zonnestroom minimaal de vijftien jaar na de investering niet. (…)’

Bronnen
Aedes, 6 januari 2017: Aedes: ‘Salderingsregeling cruciaal voor corporaties’
Zie ook
FluxEnergie, 4 januari 2017: Minister Kamp wil salderingsregeling toch aanpassen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.