‘Samenleving beseft nog niet hoe ingrijpend de gevolgen van de energietransitie zijn’

'Samenleving beseft nog niet hoe ingrijpend de gevolgen van de energietransitie zijn’

15 december 20126 – Er is nog onvoldoende bewustzijn in de samenleving van de ingrijpende gevolgen van de energietransitie met zich meebrengt. IPO, VNG en Unie van Waterschappen vinden dat er snel een brug geslagen moet worden naar de samenleving. ‘Onze wereld zal ingrijpend veranderen.’

Decentrale overheden bezorgd
IPO, VNG en Unie van Waterschappen reageren instemmend op de Energieagenda van minister Kamp, maar ook bezorgd.
Uit een bericht van IPO
‘(…) Berend de Vries, voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit: “De urgentie die wij als overheden voelen, wordt niet altijd herkend door onze inwoners en ondernemers. Wíj baseren onze ambities op wetenschappelijke berekeningen, statistieken en langetermijnperspectieven. Wij spreken over een zeespiegelstijging, terwijl je die niet ziet als je op het strand staat. En over een toename van het CO2-gehalte in de lucht, die je niet merkt als je ademt. Mensen zien het niet, maar gaan het wél merken. Nu we de urgentie delen, staan we voor de opgave om onze inwoners hierbij mee te nemen.” (…)’

De decentrale overheden pleiten voor een meerjarig breed nationaal beleid waarin ‘overheden, bedrijven en inwoners samen de schouders zetten onder deze omslag’.

Ook bedrijfsleven maakt zich zorgen
Uit een column van Frits de Groot (VNO-NCW)
‘(…)  De overheid [moet]  meer werk maken van het overtuigen van de samenleving van nut en noodzaak van de transitie. Van het gas af, elektrisch rijden, zelf energie opwekken, windmolens in de Noordzee: dat vraagt nogal wat van de burger. Die wil ook weten waar hij aan toe is. De taak van Kamp zit er een paar maanden voor de verkiezingen dus nog niet op. Het klimaatvraagstuk vraagt om versnelling en leiderschap. Dus niet afwachten tot 2023, maar nu alle energie erin. (…)’

Bronnen
IPO, 7 december 2016: Energieagenda eerste stap naar meerjarig nationaal beleid
VNO-NCW, column Frits de Groot, 12 december 2016: Niet treuzelen met transitie naar duurzaam
Foto: FluxEnergie/© Wil de Jonge

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.