‘Samenwerkende aandeelhouders kunnen Eneco verder laten vergroenen’

25 januari 2016 – Het idee is ontstaan in Delft, dat als gemeente slechts zo’n 2% van de aandelen Eneco heeft. GroenLinks Delft wil andere GroenLinks-fracties in gemeenten met Eneco-aandelen benaderen om samen Eneco aan te sporen tot nog verdere verduurzaming.

Uit een bericht van GroenLinks Delft
‘(…) GroenLinks is blij te horen dat Delft zich wil hardmaken voor een verdere verduurzaming van de Nederlands energiemarkt. Dat liet het college weten als antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks. Als eigenaar van 121.380 aandelen kan Delft energiebedrijf Eneco en dochteronderneming Oxxio aansporen tot het leveren van meer duurzame energie, want dat is nodig. Stroom in Nederland wordt steeds grijzer in plaats van groener. (…)
De gemeente Delft heeft in totaal 2.44% van de aandelen van Eneco. Wat GroenLinks betreft maakt de gemeente zich als aandeelhouder hard voor meer duurzaamheid in het bedrijf.
Het college (…) gaf aan al bezig te zijn met verdere verduurzaming van de energiebedrijven. Zo werken het college en Eneco al samen om de restwarmte uit de Botlek te gebruiken voor verwarming van huizen. Daarmee wordt een stap gezet richting de verduurzaming van de energievoorraad. GroenLinks wil graag dat iedereen op termijn kan profiteren van 100% schone energie en is blij om te horen dat Delft zich blijft hardmaken voor meer duurzame energie.
Delft kan met 2.44% van de aandelen er niet alleen voor zorgen dat Eneco verder verduurzaamt. Daarom trekt GroenLinks Delft samen op met collega-fracties in het land. Rotterdam heeft meer dan 30% van de aandelen en Den Haag meer dan 16%. Door de krachten te bundelen kunnen we echt een verschil maken en de stroomvoorziening verder verduurzamen. (…)’

Uit de beantwoording van schriftelijke GroenLinks-vragen door B&W Delft
‘(…) Het college beschouwt de score van Eneco als groenste van de grote energiebedrijven als positief. (…) Wij zullen in onze rol als aandeelhouder erop toezien dat Eneco stappen blijft zetten in het verder verduurzamen van het bedrijf. (…) Gezien het geringe aantal aandelen (invloed) en de beperkte capaciteit van de gemeente is het noodzakelijk om met andere aandeelhouders op te trekken. (…)’

Bronnen
GroenLinks Delft, 24 januari 2016: Gemeente Delft zet in op verduurzaming Eneco
Gemeente Delft, 12 januari 20-16: Beantwoording schriftelijke vragen levering duurzame energie (pdf, 1 pag.)
Illustratie: Eneco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.