beeld: Jan Arne Wold / Van Oord

Samenwerking GROW en het ministerie van EZ en Klimaat

Dudgeon SWT-6.0-154

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een samenwerkingsovereenkomst met GROW getekend om de positie van windenergie op zee en van de Nederlandse windsector verder versterken.

Windenergie op zee speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van onze energievoorziening. Dit blijkt uit de diverse energie-akkoorden en rapporten over de energietransitie en de koers die is ingezet in het ontwerp Klimaatakkoord.

Offshore wind

GROW, het consortium van toonaangevende Nederlandse offshore wind industrie- en onderzoekpartners, werkt aan de benodigde innovaties om deze belangrijke rol in te kunnen vullen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt GROW. “De Nederlandse offshore wind sector loopt met GROW op de troepen vooruit.” aldus Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van EZK.

GROW werkt aan de maatschappelijke opgave van de verduurzaming van de energievoorziening. Het voert een samenhangend programma van Research, Development & Demonstration (RD&D) uit, variërend van meer fundamenteel onderzoek, tot en met demonstratie of de uitrol van offshore windenergie innovaties. Onderzoeksvragen binnen het programma zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen windturbines eenvoudiger en tegen lagere kosten worden geïnstalleerd? Hoe kan de milieubelasting van bijvoorbeeld geluid, worden beperkt of zelfs worden voorkomen? Hoe kunnen onderhoudsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd?

Kennisdeling

Gaastra: “Door de intensieve samenwerking en kennisdeling binnen GROW met partijen uit de hele waardeketen van offshore wind, kunnen succesvolle innovaties relatief snel worden toegepast in de praktijk. Voor ons is GROW dan ook een interessante gesprekspartner waar we graag de samenwerking mee aangaan.”

Voorzitter van GROW Peter Terium: “Voor het halen van de energie- en klimaatdoelen moeten overheid, industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nog meer samenwerken. Dat begint bij innovatie. Deze overeenkomst helpt ons om het innovatie-tempo hoog te houden.”

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.