Samenwerking vier technische universiteiten

Samenwerking vier technische universiteiten

31 mei 2016 – Wageningen Universiteit sluit zich nu ook aan bij de bestaande samenwerking van de drie technische universiteiten uit Delft, Eindhoven en Twente. De federatie heeft nu zijn naam veranderd van 3TU in 4TU.

Een van de speerpunten van de samenwerkende technische universiteiten is ‘energie’. Aan dit speerpunt hoopt Wageningen te kunnen bijdragen met onderzoek naar ‘nabootsing van fotosynthese in nieuwe materialen als energiebron’.

4TU over de samenwerking
‘(…) De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit hebben in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoeksbeleid veelal dezelfde interesses en benaderingswijzen. Het gaat daarbij om het opleiden van kwalitatief goede ingenieurs en het verwerven van middelen om grensverleggend onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij en goed is voor de economische positie van Nederland. Door de afstemming en samenwerking die momenteel plaatsvindt te verbreden naar vier universiteiten, kan krachtiger een gezamenlijk geluid naar buiten worden gebracht over wat nodig is om de Nederlandse ambitie op het gebied van wetenschappelijk technologisch onderzoek en innovatie te realiseren. Naast een effectieve bestuurlijke afstemming richting bijvoorbeeld de ministeries van OCW en EZ wordt ook inhoudelijk afstemming gezocht. Zo hebben de vier universiteiten gezamenlijk de Agenda voor Nederland, inspired by technology gepresenteerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Hierin worden 10 uitdagingen, gericht op het vinden van oplossingen voor de steeds complexer wordende maatschappelijke problemen op het gebied van zorg, duurzame productie, circulaire economie, energie, mobiliteit, waterbeheer, voedsel en maatschappelijke veiligheid, verbonden met economische kansen en kennissterktes in Nederland. (…)’

 

Bronnen
4TU, 27 mei 2016: Wageningen Universiteit en 3TU.Federatie versterken cross-overs tussen high tech en agri & food met vorming 4TU.Federatie
Website 4TU.Federation

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.