Sandor Gaastra in dagelijks bestuur Topsector Energie

Sandor Gaastra in dagelijks bestuur Topsector Energie

1 november 2016Topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken Sandor Gaastra komt in het Topteam Energie, het dagelijks bestuur van de Topsector Energie. Dat maakte de Staatscourant bekend. Gaastra volgt Mark Dierikx op.

Mark Dierikx was tot juli van dit jaar directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken en had zitting in het Topteam Energie. Sandor Gaastra neemt beide ‘banen’ van hem over.

Van de website van de Topsector Energie
‘(…) Het Topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het mkb. Het Topteam vormt het dagelijks bestuur en is eindverantwoordelijk voor de Topsector Energie. Het Topteam wordt bijgestaan door een Regieteam. (…)’

De andere leden van het Topteam Energie zijn Manon Jansen (topvrouw Ecorys), Paulien Herder (hoogleraar TU Delft) en Richard Verbree (directeur Inventum).

Topsector Energie over Gaastra
Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep van zijn afstudeerrichting.
Vervolgens trad Sandor Gaastra in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als beleidsmedewerker. Daarna vervulde hij bij datzelfde ministerie achtereenvolgens de functies van hoofd Bureau Secretaris-Generaal en directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het HRM- en Informatiseringsbeleid van de rijksoverheid als geheel. In 2008 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid. Dit directoraat ging in 2010 op in het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie.
Van 2013 tot september 2016 was Sandor Gaastra directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij was binnen het ministerie verantwoordelijk voor de goede werking van het politiebestel als geheel en van de politieorganisatie binnen dat bestel. (…)’

In september werd Gaastra directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken. Dierikx is nu consultant bij ABD Topconsult.

Bronnen
Website Topsector Energie, over Topteam Energie
Staatscourant, 31 oktober 2016: Besluit houdende wijziging samenstelling van het Topteam Energie
LinkedIn-profiel Sandor Gaastra
LinkedIn-profiel Mark Dierikx

Foto links: Mark Dierikx (van zijn LinkedIn-profiel)
Foto rechts: Sandor Gaastra (Algemene Bestuursdienst)
Logo: Topsector Energie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.