Schade aardbevingen – Komt de Staat goed weg?

Schade aardbevingen – Komt de Staat goed weg?

2 maart 2017De rechter wees gisteren de noodzaak van schadevergoedingen door de Nederlandse Staat af om maar één reden: gedupeerden kunnen niet bewijzen dat minder gaswinning ook tot minder schade zou hebben geleid.

Want daarover was de rechter wel heel duidelijk: ‘Minister Henk Kamp van Economische Zaken had na de krachtige aardbeving in Huizinge in augustus 2012 de gasproductie zo veel mogelijk had moeten beperken. Dat is niet gebeurd. De rechter vindt dat onzorgvuldig, maar wijst schadevergoedingen aan het adres van de landelijke overheid af. Reden hiervoor is dat gedupeerden niet kunnen bewijzen dat minder gaswinning ook tot minder schade zou hebben geleid.’ (in: Nederlands Dagblad)

Uit een bericht van de NRC
‘(…) Wel oordeelde de rechtbank dat de staat van januari 2013 tot 18 november 2015 de „zorgplicht ten aanzien van burgers” in Groningen „onvoldoende heeft nageleefd”. Maar daarvan vond de rechter een causaal verband met de schade onvoldoende aangetoond.
Het onrechtmatig handelen van de staat is minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) aan te rekenen. Na de beving bij Huizinge, bleef hij, tegen uitdrukkelijk advies van het Staatstoezicht op de Mijnen in, op grote voet Gronings gas winnen: 54 miljard kuub in 2013. De rechter: „De staat suggereerde dat dit moest om redenen van leveringszekerheid, maar dat is nooit feitelijk onderbouwd.” Pas na een uitspraak van de Raad van State draaide Kamp de gaskraan een stukje dicht. (…)’

Minister Kamp was volgens rechter onzorgvuldig

Het dagblad Trouw stelt dat de advocaat van de gedupeerden een steek heeft laten vallen in verband met de aansprakelijkheid van de Staat.
Uit het bericht van Trouw
‘(…) Omdat advocaat Huitema heeft nagelaten te onderbouwen dat zijn cliënten géén schade zouden hebben geleden als de staat wel tot verdere reductie was overgegaan, kan niet gezegd worden dat de schade die de eisers noemen het gevolg van dit onzorgvuldig handelen is. De rechtbank oordeelt daarom dat de staat niet aansprakelijk is voor die schade en wijst die overige vorderingen van Huitema’s cliënten tegen de staat af.  (…)
Minister Kamp (VVD) van economische zaken kreeg van de rechter een veeg uit de pan. Die had ná de aardbeving in Huizinge in 2012 de gasproductie met het oog op de veiligheidsrisico’s voor inwoners in het Groningenveld zoveel mogelijk moeten beperken. Hij heeft dat niet gedaan, ondanks het advies van Staatstoezicht op de Mijnen dat wél te doen. De staat heeft volgens de rechter niet kunnen uitleggen dat een verdere reductie van de winning gelet op de leveringszekerheid niet mogelijk was. Ook heeft de staat niet kunnen uitleggen waaróm de kraan niet verder is dichtgedraaid. De rechtbank oordeelt dat de staat onzorgvuldig heeft gehandeld in de periode van januari 2013 tot en met december 2015. (…)’

Bronnen
Nederlands Dagblad, 2 maart 2017: De scheuren én de stress, het is allebei aardbevingsleed (via Blendle)
NRC Next, 2 maart 2017: NAM weer verplicht tot betalen van schadevergoeding (via Blendle)
Trouw, 2 maart 2017: Nam draait op voor ‘geestelijk leed’ (via Blendle)
Foto: NAM
Portretfoto: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.