Schade stroomstoring niet vergoed, ‘bedrijfsleven mort’

150327-MelKroon-Nieuwsuur-Stroomstoring28 maart 2015 – Particulieren en bedrijven die schade hebben geleden door de stroomstoring van vrijdag, hoeven niet te rekenen op een schadevergoeding. Het recht daarop vervalt als de storing ontstaat in het hoogspanningsnet, zegt netbeheerder Tennet.

Bij een storing in een lokaal net zijn er wel regelingen om gedupeerden te compenseren. Bij een storing van ten minste vier uur krijgt elke aansluiting minimaal 35 euro. De stroomstoring van vrijdag was de grootste ooit in ons land. Verzekeraars hebben nog geen beeld van de schade.

Uit een bericht van de NOS:
Particulieren en bedrijven die schade hebben geleden door de grote stroomstoring van gisteren, hoeven niet te rekenen op schadevergoeding. Netbeheerder Tennet zegt de wet zo te interpreteren dat het recht op schadevergoeding vervalt, als de storing ontstaat in het hoogspanningsnet. Ook de gebruikelijke compensatieregeling geldt in zo’n geval niet, denkt Tennet.
Bij een stroomstoring in een lokaal net gelden er wel regelingen om gedupeerden te compenseren. Als de storing langer dan vier uur duurt, wordt er per aansluiting automatisch een vergoeding van minimaal 35 euro uitgekeerd. Daarnaast kan ook geleden schade worden gedeclareerd.’

Interview Nieuwsuur
In een interview van Nieuwsuur met Mel Kroon, de bestuursvoorzitter van TenneT, benadrukt Kroon dat er alleen schade vergoed moet worden in geval van grove nalatigheid. En daarvan is volgens hem geen sprake.

Het Financieele Dagblad: ‘Het bedrijfsleven mort’
Het FD meldt dat de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland de netwerkbeheerders en de overheid oproepen te overleggen over een herziening van de compensatie van de compensatieregels. ‘Het Nederlandse bedrijfsleven is steeds meer afhankelijk van ICT. Dan mag je je afvragen of het niet verstandig is eens naar de compensatieregels te kijken.’

Bronnen
NOS, 27 maart 2015: Schade door stroomstoring wordt niet vergoed
Autoriteit Consument en Markt over de vergoedingsregeling: Vergoeding bij stroomstoringen
Volledige tekst van de Netcode Elektriciteit Netcode Elektriciteit, Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub a van de Elektriciteitswet 1998 (pdf, 8 MB, 83 pagina’s) (De passage over compensatie bij ernstige stroomstoringen staat in paragraaf 6.3 – pag. 78 e.v.)
Interview Nieuwsuur, 27 maart 2015: Grote stroomstoring Tennet legt Noord-Holland plat (item duurt 8 min)
Het Financieele Dagblad: ‘Bedrijfsleven mort: wie betaalt rekening van stroomstoring?’ (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.