‘Schrap importheffing op Chinese zonnepanelen’

‘Schrap importheffing op Chinese zonnepanelen’

6 juli 201634 Europese brancheverenigingen voor zonne-energie willen dat de EU de importheffingen op Chinese zonnepanelen stopt. Per direct.

Uit een bericht van Solar Magazin
‘(…) Onder de 34 organisaties bevinden zich onder meer 2 Nederlandse instellingen: het FME-onderdeel Cleantech Holland en UNETO-VNI, branchevereniging voor installateurs. (…)

Geen voordeel opgeleverd
James Watson van SolarPower Europe: ‘De maatregelen zijn al 3 jaar van kracht en hebben geen wezenlijk voordeel voor de Europese solar industrie opgeleverd. We hebben behoefte aan een betere en meer specifiek aanpak om Europese zonnecel- en zonnepanelenfabrikanten te ondersteunen.’‘In deze voor Europa grootste handelszaak tegen China vertegenwoordigen wij meer dan 120.000 bedrijven en 1,3 miljoen bedrijven’, schrijven de 34 organisaties in een brief aan commissaris Malmström.  ‘Al deze partijen geloven dat de minimumimportprijs (MIP), de anti-dumpings- en anti-subsidiemaatregelen per direct beëindigd moeten worden. Dit omdat de maatregelen de onvoorziene negatieve gevolgen hebben voor de gehele Europese zonne-energiewaardeketen en de uitrol van zonne-energie in Europa.’

Wel nadelen
In de brief benadrukken de partijen dat Europa van wereldwijde marktleider veranderd is in een zeer kleine afzetmarkt in de werelwijd solar boom. ‘De prijs van zonne-energie is in Europa stijgend terwijl in andere delen van de wereld de prijs daalt. Dit heeft twee effecten: Europese landen moeten de uitrol van zonne-energie financieel ondersteunen en vertraagt het punt waarop zonne-energie met alle andere energievormen kan concurreren. Dit dient niet het belang van de Europese Unie als het gaat om duurzame energie.’

Onderzoek Ernst & Young
De partijen wijzen verder op recent onderzoek van Ernst & Young (2015) waaruit blijkt dat de downstream-spelers (waaronder de installatiebedrijven) in de zonne-energiewaardeketen 85 procent van de bruto toegevoegde waarde en banen vertegenwoordigen. De ondertekenaars besluiten dan ook: ‘Europese banen, bruto toegevoegde waarde van de industrie, klimaatpolitiek en belangen van de consumenten en bedrijven worden door de Europese maatregelen geschaad. Wij roepen de Europese Commissie en de lidstaten de maatregelen zo snel mogelijk te stoppen.’ (…)’

 

Bronnen
Solar Magazine, 6 juli 2016: 34 Europese organisaties waaronder UNETO-VNI roepen op tot schrappen importheffingen
Solar Magazine, 4 december 2015: Onderzoek Ernst & Young – ‘Schrappen importheffing levert 54.000 banen in Europese Unie op’
Foto: Trina Solar (China)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.