Schultz: Geen rechtzaak, wel informatie tegen onrust over Tihange

Tihange 2 nog steeds niet opnieuw opgestart

17 februari 2016Minister Schultz sluit zich niet aan bij juridische stappen van de gemeente Maastricht tegen de Belgische kerncentrales, maar wil wel betere informatie voor verontruste burgers. Dat schrijft ze in antwoord op kamervragen over incidenten in de Belgische kerncentrale Tihange.

De nucleaire veiligheid in België is een nationale verantwoordelijkheid van de Belgen, aldus minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen. Ze sluit zich daarom niet aan bij juridische stappen van de gemeenten Maastricht en Aken tegen de Belgische kerncentrales. ‘In mijn gesprek met onder andere de burgemeester van Maastricht op 18 januari jl. heb ik aangegeven dat ik juridische stappen van gemeenten beschouw als een zaak van de gemeenten zelf’, aldus de minister.

Ze gaat af op het oordeel van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), dat toezicht houdt op de Belgische kerncentrales. Het FANC stelt dat de centrales voldoen aan de veiligheidseisen. Wel heeft ze begrip voor de onrust en stelt dat ze zich inzet voor betere informatie.

Uit de brief van Schultz van Haegen
‘(…) Ik heb begrip voor de gevoelens van onrust bij de bevolking in met name de grensregio’s. De complexiteit van nucleaire installaties en de aandacht van de media maken het niet altijd duidelijk of een bedrijfsmatige storing iets is waar (potentieel) gevaar in schuilt of niet. Daarom heb ik gevraagd of de ANVS en de Veiligheidsregio’s en de Belgische autoriteiten in contact willen treden om te kijken hoe het versterken van de informatiepositie kan bijdragen aan het verminderen van de zorgen en onrust. (…)’

Het recente incident in Tihange, naar aanleiding waarvan het Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) de kamervragen stelde, heeft de reactor en de omgeving niet in gevaar gebracht, schrijft Schultz.

Over de incidenten van de afgelopen drie jaar schrijft ze:
‘(…) Nucleaire incidenten en ongevallen worden ingeschaald volgens de internationale INES schaal. Deze inschaling loopt van INES-1 (storing) tot INES-7 (zwaar ongeval). (…) In de Belgische kerncentrales Doel en Tihange hebben zich de afgelopen jaren alleen incidenten voorgedaan die zijn ingeschaald op INES-1 niveau. In 2015 waren dit er 8, in 2014 waren het er 4 en in 2013 waren dit er 10. (…)’

Bronnen
Minister Schultz van Haegen, 15 februari 2016: Beantwoording Kamervragen van het lid Wassenberg (PvdD) over de reeks van incidenten bij de kerncentrale Tihange
FluxEnergie, 25 januari 2016: Capaciteit kerncentrale Tihange tijdelijk omlaag door nieuw incident
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming over INES (International Nuclear and radiological Event Scale)

Foto: Kernreactor Tihange (Electrabel)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.