Schulz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

22 maart 2017 – Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Aldus meldt Binnenlands Bestuur.

Uit het bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) De minister kwam met haar pleidooi voor een nieuwe fonds binnen het Deltaprogramma tegemoet aan de wens van waterschappen, provincies en gemeenten. Deze staan momenteel aan de lat voor de kosten om (lokale) overlast op te vangen. (…)
[Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu:] ‘Tot nu toe bestaat er een deltafonds voor waterveiligheid en voor waterkwaliteit. Ik ga de nieuwe minister tijdens de komende overdracht meegeven dat het verstandig is om een derde financieringsstroom op te nemen, 200 euro extra miljoen voor wateroverlast en voor klimaataanpassingen in de ruimtelijke inrichting’.
Het fonds zou wat Schultz betreft geen particuliere projecten moeten financieren. Gemeenten, provincies en waterschappen zouden eruit kunnen putten om hun lokale maatregelen (mede) te financieren. Wel benadrukte Schultz in één adem met haar toezegging dat het Rijk zeker niet het leeuwendeel van de kosten van de lokale en regionale overheden zal overnemen. Het tegengaan van ondergelopen kelders en verdroogde fruitbomen is nu eenmaal geen taak van de landelijke overheid. Lokale oplossingen zijn maatwerk en blijven volgens de demissionair minister de taak en verantwoordelijkheid van de plaatselijke overheden. (…)’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 20 maart 2017: Schultz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.