SCP: ‘CO2-arme samenleving betekent kwaliteit van leven inleveren’

SCP: ‘CO2-arme samenleving betekent kwaliteit van leven inleveren’

11 december 2015 – Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert “dat de huidige kwaliteit van leven geen stand lijkt te kunnen houden voor volgende generaties en dat we dus ‘op de pof’ leven”.

Schermafdruk 2015-12-11 08.52.29Elke twee jaar publiceert de Sociaal en Cultureel Planbureau een beeld van de sociale situatie van Nederland. De nieuwste editie heet De sociale staat van Nederland 2015 en verscheen vandaag.
Het grootste deel is een terugblik, een analyse van de ontwikkelingen van de laatste tien jaar.
Rond de ontwikkelingen met betrekking tot de klimaatproblemen en de energievoorziening  wordt echter ook vooruit gekeken.
De terugblik vooral het beeld van een land oplevert dat niet mag mopperen en dat ook niet doet: de tevredenheid van de Nederlanders is nauwelijks achteruit gegaan sinds de crisis (rapportcijfer 7,8).
Daarentegen is de zorg over de toekomst relatief groot. ‘De verwachting is dat de volgende generatie het eerder moeilijker dan makkelijker krijgt.’

Klimaat en energie: We leven ‘op de pof’ en het overheidsbeleid schiet tekort
We leven op de pof, schrijft het SCP. Ook concludeert het SCP dat we erg afhankelijk zullen zijn van innovaties voor de energietransitie. Maar op dat punt heeft het SCP weinig vertrouwen in het overheidsbeleid.

Dit schrijft het SCP over de kwaliteit van leven in de toekomst (pag 350 e.v.):
‘(…) Geregeld klinkt echter de vraag in hoeverre we met deze huidige kwaliteit van leven interen op de mogelijkheden en de kwaliteit van leven van toekomstige generaties. Het is lastig om daarover harde uitspraken te doen, omdat we de behoeften van toekomstige generaties niet kennen. Dat laat onverlet dat de milieu- en klimaatproblemen groot zijn en dat er talloze signalen zijn dat we niet op de huidige voet door kunnen. Zo is het de vraag of we de klimaatdoelen voor 2020 halen en ook of we succesvol de overgang naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 kunnen maken, zonder aanpassing van beleid en gedrag. Een vraag die daarbij opkomt, is of het mogelijk is die doelen te bereiken en tegelijkertijd de huidige kwaliteit van leven te handhaven, of dat we zullen moeten inleveren op die kwaliteit. Op basis van een combinatie van een index voor kwaliteit van leven en een index voor duurzame ontwikkeling kunnen we misschien wat licht op die vraag schijnen. [Volgt uitleg over de Human Development Index]

We leven ‘op de pof’
De conclusie is dan ook dat de huidige kwaliteit van leven geen stand lijkt te kunnen houden voor volgende generaties en dat we dus ‘op de pof’ leven.

Kritiek op overheidsbeleid
Om de klimaatdoelen te halen en een overgang naar een CO2-arme energievoorziening te bewerkstelligen, is innovatie van groot belang. In 2014 concludeerden de drie planbureaus echter dat de overheid te weinig gericht is op het stimuleren van innovatie op de lange termijn, bovendien te weinig rekening houdt met maatschappelijk draagvlak en te weinig gebruik maakt van sociale innovatie. (…)’

Bronnen
Sociaal en Cultureel Planbureau, 11 december 2015: De sociale staat van Nederland 2015 (pdf, 376 pag.)
Sociaal en Cultureel Planbureau, persbericht, 11 december 2015: Nederland veert terug: geen verdere achteruitgang in kwaliteit van leven (pdf, 5 pag.)
Foto: Noordermarkt, Amsterdam. (Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.