SDE+ regeling tender windenergie op zee

7 juli 2015 – De Regeling windenergie op zee 2015 en de Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee zijn gepubliceerd. Beide regelingen gaan op 1 december 2015 open. 

Met de nieuwe regelingen hebben de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu tot doel het bevorderen van het opwekken van windenergie op zee. Windenergie op zee is een belangrijke pijler van het Energieakkoord voor Duurzame Groei. Het wetgevend kader beoogt een wettelijk stelsel te bieden voor de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee, de vergunninguitgifte en subsidieverlening voor de bouw en exploitatie ervan.

Bronnen
RVO, 6 juli 2015: SDE+ regeling tender windenergie op zee 2015 gepubliceerd
Regeling windenergie op zee 2015
Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee
Wet windenergie op zee
Algemene regels voor windparken op zee uit paragraaf 6a van het Waterbesluit

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.