Foto: Vasilios Muselimis / Unsplash

SDE+ wordt SDE++ en mikt op CO2-reductie

De Nederlandse regering gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) vanaf 2020 verbreden. De regeling zal zich niet meer beperken tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie. Dat schrijft minister Eric Wiebes (VVD) van economische zaken en klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. De naam van de regeling verandert van SDE+ in SDE++.

SDE+ is vandaag in Nederland het belangrijkste instrument voor de kosteneffectieve uitrol van hernieuwbare energie. Het maakt de versnelde uitrol van technieken mogelijk, door de onrendabele top van projecten te vergoeden.

SDE++ is bedoeld om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net als de huidige SDE+ zal de SDE++ technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil is dat technieken zullen concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen) in plaats van op basis van de opgewekte duurzame energie.

Marktrijp, dus slechts tijdelijke steun nodig

Net als bij de huidige SDE+ moet de techniek waarvoor steun wordt aangevraagd marktrijp zijn en grootschalig kunnen worden ingezet. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, komen technieken die kosteneffectief CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie. Dalende subsidiebedragen of een periodieke herijking per techniek zorgen dat de ondersteuning tijdelijk is en alleen toekomstbestendige technieken stimuleert die naar verwachting binnen afzienbare tijd ook zonder subsidiegeld uitgerold kunnen worden.

Samenspraak

In samenspraak met de diverse sectortafels van het Nederlandse Klimaatakkoord gaat Wiebes de SDE++ nu verder uitwerken. Daarbij wordt gekeken welke technieken in aanmerking komen, welke subsidiebedragen per techniek gelden en of er productie- of budgetplafonds wenselijk zijn. Voor de subsidiebedragen per techniek doet hij in 2019 een reguliere marktconsultatie uitvoeren, op basis van berekeningen die het Planbureau Leefmilieu begin 2019 publiceert. Naar verwachting kan het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer, zodat het op 1 januari 2020 in werking treedt. In 2019 blijft de bestaande SDE+ gericht op duurzame energie en het behalen van de hernieuwbare energiedoelen voor 2020 en 2023.

Tegelijk wordt de wet Opslag Duurzame Energie (ODE) aangepast. Dat is nodig omdat de SDE++ uit de ODE wordt gefinancierd. Bij het aanpassen van de ODE wordt gekeken naar de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven, omdat er zorgen zijn over de betaalbaarheid voor huishoudens en de concurrentiepositie van bedrijven.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.