SER Noord-Nederland brengt advies uit: Ondergrond, Kansen voor Noord-Nederland

In het advies Ondergrond, Kansen voor Noord-Nederland, dat de SER Noord-Nederland op 21 maart 2016 heeft uitgebracht aan de noordelijke provincies, worden de overheden opgeroepen om de kansen die de ondergrond biedt voor economische ontwikkeling van het Noorden te benutten.
SER Noord-Nederland realiseert zich terdege dat de negatieve ervaringen met de gevolgen van de gaswinning in het Noorden de discussie over kansrijke mogelijkheden van de ondergrond bemoeilijken, maar het zou jammer zijn als kansen blijven liggen. SER Noord-Nederland merkt daarbij op dat van de fouten uit het verleden moet worden geleerd en dat de discussie over de kansen en risico’s in volstrekte transparantie met de inwoners moet plaatsvinden. Alleen dan kan het noodzakelijke draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen ontstaan, dat naar het oordeel van de SER Noord-Nederland noodzakelijk is voordat met nieuwe activiteiten in de ondergrond kan worden gestart. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.