‘Shell al dertig jaar op de hoogte van gevaren klimaatverandering’

‘Shell al dertig jaar op de hoogte van gevaren klimaatverandering’

28 februari 2017 – Shell heeft al meer dan dertig jaar zeer gedetailleerde kennis over de gevaren van klimaatverandering. In een interne studie uit 1986 waarschuwden Shellonderzoekers voor ‘relatief snelle en dramatische veranderingen’ van het klimaat op aarde, met ‘gevolgen voor de leefomgeving van mensen, voor hun toekomstige levensstandaard en voedselvoorraden, met potentieel grote sociale, economische en politieke consequenties van dien.’ Aldus meldt De Correspondent.

De Correspondent maakt duidelijk dat bedrijven als Shell indertijd nota bene voorop liepen met het onderzoek naar klimaatveranderingen.
Uit het artikel van De Correspondent
‘(…) Ze realiseerden zich al vroeg dat het tegengaan van de opwarming een drastische vermindering in het gebruik van fossiele brandstoffen zou betekenen, en dat klimaatverandering dus aanzienlijke zakelijke gevolgen zou hebben. In 1989 hield Shell al rekening met extremer weer en een hogere zeespiegel bij de aanleg van een boorplatform.
Maar in Amerika deed Shell in de jaren negentig mee aan een campagne die doelbewust twijfel zaaide over de klimaatwetenschap. Het doel was ‘draconisch’ overheidsingrijpen te voorkomen. Nadat vorig jaar nieuwe details over deze twijfelcampagne naar buiten kwamen, hebben Amerikaanse congresleden opgeroepen tot een strafrechtelijk onderzoek naar Shells bijdrage aan ‘bedrog’ van het publiek. Ondanks alle interne kennis over klimaatverandering is Shell sinds de jaren negentig doelbewust een van de grootste spelers geworden in teerzandolie, een van de meest vervuilende energiebronnen op aarde. Het bedrijf probeerde ook een duurzame energietak op te zetten, maar toen die niet genoeg opleverde, verkocht Shell bijna alle belangen in de zonne- en windenergie. Shell investeerde de afgelopen decennia tientallen miljarden om olie en gas te winnen op plekken die eerder onbereikbaar waren, zoals de diepzee en de Noordpool. (…)’

De Correspondent maakt ook een Shell-video uit 1991 opnieuw openbaar (toen breed vertoond, nu in vergetelheid geraakt): Climate of Concern. Het was een film om te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering.

De Correspondent-redacteur Jelmer Mommers over zijn onderzoek naar Shell:
‘(…) Shell pretendeert vandaag allerlei groene initiatieven te ontplooien, maar mijn onderzoek laat zien dat het budget voor klimaatvriendelijke technieken en energiebronnen al sinds 1997 rond de 1 procent van de totale investeringen schommelt. Ik verdiep me inmiddels meer dan een jaar in Shell en voerde gesprekken met tientallen medewerkers. Gaandeweg werd steeds duidelijker hoe het is om bij de olie- en gasgigant te werken en wat het bedrijf kan doen tegen klimaatverandering.
Niet veel. Shell zegt dat het volop wil meedoen in de energietransitie. Het presenteert zich als ‘een innovatief, competitief, vooruitstrevend en toekomstgericht energiebedrijf.’ Mijn reconstructie van Shells daadwerkelijke gedrag vertelt een ander verhaal: dat van opportunisme en nalatigheid. (…)’

Bronnen
De Correspondent, 28 februari 2017: Shell erkent al dertig jaar het gevaar van klimaatverandering (en deze film bewijst dat)  (Lidmaatschap. Kosten € 6 p mnd)
Foto: Shell.
Foto video: De Correspondent

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.