‘Shell kan energietransitie versnellen’

25 maart 2016 – De website DuurzaamBedrijfsleven acht Shell ‘bij uitstek in staat vaart achter de energietransitie te zetten. Shell lijkt die handschoen voorzichtig op te pakken.’ 

Uit het artikel van DuurzaamBedrijfsleven
‘(…) Dat de energietransitie gebaat is bij ondersteuning vanuit de oliereus is hoe dan ook zonneklaar. Drie redenen waarom duurzame energie beter af is met Shell als partner.

1. Shell heeft de kennis
In de afgelopen decennia diversificeerde ‘energiebedrijf’ Shell zijn portfolio al eerder. Met investeringen in de productie van zonnepanelen, offshore en onshore windparken en biobrandstoffen leek Shell definitief een vlucht naar voren te nemen. Tien jaar geleden bleek de tijd bij het door aandeelhouders gedreven Shell toch niet rijp voor grootschalige projecten op basis van cleantech-innovaties. Veel projecten zijn daarna afgestoten. Shell hield echter ook kennis binnenshuis, en bleef, zij het op een lager pitje, betrokken bij duurzame R&D. Nu de businesscase voor hernieuwbare energieprojecten wel sluitend is, kan Shell daarmee alsnog snel de markt op. (…) Shell [heeft] een goed overzicht van duurzame innovaties, en daarmee alle gelegenheid om zijn gewicht achter de meest schaalbare technologieën te zetten.

2. Shell heeft het geld
De aanhoudend lage olieprijs doet echt pijn bij Shell, dat is duidelijk. (…) Toch maakt het concern ook in deze barre tijden nog gewoon winst. Shell heeft voor miljarden aan raffinaderijen, tankstations en andere activa die stuk voor stuk nog jaren geld opleveren. Als Shell die financiële macht tijdig inzet om de energietransitie te ondersteunen, heeft het bedrijf goede kansen om ook in de decennia na ‘Parijs´ te behoren tot de grootste bedrijven ter wereld. Volgens een groeiend aantal Shell-aandeelhouders is de tijd inderdaad rijp om de focus te verleggen. (…) Met de miljarden die Shell de komende jaren nog verdient met olie en aardgas, kan het bedrijf zijn toekomst zekerstellen voor een wereld die draait op emissievrije energiebronnen.

3. Shell heeft de wil
(…) Van Beurden maakt zich, samen met mondiale spelers uit de industrie, sterk voor een serieuze CO2-prijs. Essentieel is daarbij voor Shell en zijn concurrenten dat er wereldwijd een ‘gelijk speelveld’ ontstaat. (..) De roep van de olieconcerns om een CO2-prijs kan de realisatie daarvan sterk versnellen. Als de mondiale markt voor CO2-rechten eenmaal effectief is zal deze ook fossiel gas op termijn uit de markt prijzen, of anders op zijn minst fossiele energieverbruikers verplichten tot afvang en opslag van CO2. In dat ‘gelijke speelveld’ worden de marktkansen van echt hernieuwbare bronnen alleen maar sterker. (…)’

 

Bronnen
Duurzaam Bedrijfsleven, 23 maart 2016: Shell: van ‘maximaal pompen’ naar versnelde duurzame transitie
Foto: Shell

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.